Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează contractul de furnizare, „VJ-CL-13 – „SISTEM CENTRALIZAT SCADA” si contractul de lucrări VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI” în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”

La data de 15 noiembrie 2023, are loc
– Recepția la terminare, a contractului de furnizare „VJ-CL-13 – „Sistem centralizat SCADA”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de beneficiar și SIEMENS SRL, în calitate de furnizor și
– Recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de Beneficiar și ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL, în calitate de antreprenor.

Contractul de furnizare VJ-CL-13 – „Sistem centralizat SCADA” a vizat achiziția și instalarea de echipamente pentru conducerea centralizată a proceselor tehnice și tehnologice de captare, tratare, distribuție, colectare și epurare a apei în zona Valea Jiului, în sistem SCADA centralizat, având ca scop îmbunătățirea calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Prin contract, s-a realizat integrarea în sistemul SCADA centralizat a următoarelor categorii de obiective: rețele de apă, vane magistrale/rezervoare, captări, stații de pompare, stații de clorinare, stații de tratare, stații de pompare a apelor uzate, stații de epurare, microhidrocentrale și cogenerare, supraveghere video și alarmare.

Data începerii lucrărilor din cadrul contractului a fost 25.11.2020, iar data terminării lucrărilor a fost 15.04.2023. Perioada de garanție este de 36 de luni de la recepția la terminarea contractului.

Valoarea la terminarea contractului este de 14.600.369,98 lei fără TVA.

Contractul de lucrări VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI” a vizat reabilitarea conductei existente de aducțiune pe tronsonul Vulcan-Petroșani, județul Hunedoara, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de apă furnizate populației din Valea Jiului, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24. Prin contract, s-au realizat următoarele investiții:
 reabilitarea, prin înlocuire a conductei existente de aducțiune, pe o lungime de aproximativ 10,6 km, pe tronsonul Vulcan-Petroșani;
 execuția de construcții accesorii pe conducta de aducțiune, inclusiv echiparea cu armături și piese speciale;
 instalații electrice pentru dispozitivele de măsura și vana motorizată;
 subtraversări de drum, de cale ferată, de cursuri de apă și supratraversări de cursuri de apă.

Perioada de garanție este de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea la terminarea lucrărilor este de 23.804.473,08 lei fără TVA.

Finanțarea investițiilor a fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85% finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Amintim faptul că proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cod SMIS 108100 presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, lucrările de modernizare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului SA (municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani). Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020