Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

JUDETUL HUNEDOARA – Directia de Dezvoltare Locala, titular al proiectului:

 “Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”, DJ 687 A: Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G), tronson de reabilitat: Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg, km 0+000-km 16+000”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”, DJ 687 A:  Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G), tronson de reabilitat: Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg, km 0+000-km 16+000, propus a fi realizat în  municipiul Hunedoara, sat aparținător Hășdat, orașul Călan, sat aparținător Nădăștia de Sus, orașul Hațeg, sat aparținător Silvasu de Jos, comuna Teliucu Inferior, satul Teliucu Inferior, comuna Bretea Română, satul Ocolișu Mare, DJ 687A, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 900 -1600 și vineri între orele 900 – 1300 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.