Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară creștere la finalul lunii ianuarie 2024

Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară creștere la finalul lunii ianuarie 2024

4,67 % este rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna ianuarie 2024. Potrivit datelor centralizate la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, la finalul primei luni a anului 2024 erau înregistrați 7.275 șomeri (din care 3.977 femei). Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,53 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,14 pp.

Din totalul de 7.275 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.324 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.951 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.690  șomeri provin din mediul rural și 4.585  sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri corespund categoriei de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani (1738 de persoane), iar cei mai puțini aparțin grupei de vârstă cuprinsă între 25-29 de ani (566 de persoane).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 28 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 27 %, iar 20 % sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 15% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 318 persoane foarte greu ocupabile, 1.795 greu ocupabile, 4.757 mediu ocupabile, iar 405 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.