Anunț privind convocarea Adunării Generale a Composesoratului Straja-Sterminos-Gruni-Zănoaga

Anunț privind convocarea Adunării Generale a Composesoratului Straja-Sterminos-Gruni-Zănoaga

Consiliul de Administrație al Asociației Composesoratului Straja-Sterminos-Gruni-Zănoaga informează membrii composesori că în data de 24.03.2024, de la ora 10,00 în sala de ședințe din cadrul Primăriei municipiului Vulcan, va avea loc ADUNAREA GENERALĂ a Asociației, cu următoarea ordine de zi:

  • Prezentarea activității Asociației pentru anul 2023 (darea de seamă, prezentarea situațiilor financiar-contabile, raportul cenzorului);
  • Alegerea Președintelui Asociației;
  • Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
  • Diverse.

În cazul în care ședința nu va fi statutară, următoarea ședință va avea loc în data de 31.03.2024, de la ora 10,00 în aceeași locație, respectiv la sala de ședințe din cadrul Primăriei municipiului Vulcan.

Depunerea candidaturilor pentru posturile elective va avea loc în perioada 18,03.2024 – 24.03.2024 (până la ora 9,00).