Consiliul județean Hunedoara se întrunește joi, 16 mai, în ședință extraordinară

Consiliul județean Hunedoara se întrunește joi, 16 mai, în ședință extraordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat astăzi, 16 mai 2024, ora 15.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa nr.3”;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.25/2024 privind aprobarea înființării Asociației Club Sportiv F.C. CORVINUL HUNEDOARA 1921;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor aferente investiției;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A: Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465” aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:

https://www.cjhunedoara.ro/…/770-sedinta-16-mai-2024