Finanțare în valoare de 349.954.000 lei, sub formă de grant, pentru Complexul Energetic Valea Jiului

Finanțare în valoare de 349.954.000 lei, sub formă de grant, pentru Complexul Energetic Valea Jiului

Comunicat de presă al PSD Hunedoara

Camera Deputaților, în calitate  de cameră decizională, a adoptat astăzi amendamentele depuse de către Grupul Parlamentar PSD Hunedoara – senatorul  Cornel-Cristian Resmeriţă și deputații Natalia-Elena Intotero, Ilie Toma, Viorel Sălan la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă de către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

 Potrivit proiectului, se va acorda o finanțare în valoare de 349.954 mii lei, sub formă de grant, către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului – S.A.. La propunerea parlamentarilor PSD Hunedoara, pentru a asigura plata cheltuielilor, perioada ajutorului de stat se va întinde până la 31 iulie 2024, oferind timp companiei să angajeze și ultimele cheltuieli, să efectueze plăți și să transmită documentele pentru decontare la Ministerul Energiei. Suma va fi asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei pentru anul 2024.

Complexul Energetic Valea Jiului S.A. are în structura sa 1 sucursală energetică – SE Paroşeni, o sucursală de prestări servicii – Prestserv Petroşani, 4 sucursale miniere, din care două exploatări miniere care încă nu fac obiectul unui program de închidere (Livezeni şi Vulcan), precum și două unităţi miniere aflate în program de închidere (Lonea și Lupeni).

Cele două exploatări aflate în programul de închidere reprezintă un pericol pentru regiunea în care sunt localizate, fiind necesară implementarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice de siguranță în vederea diminuării şi eliminării riscurilor de autoaprindere, emanațiilor de gaz şi inundațiilor, în acest sens fiind necesară securizarea imediată a zonei. Astfel, este esențială, ca primă urgență, demararea în cazul exploatărilor miniere Livezeni și Vulcan, respectiv continuarea în cazul exploatărilor miniere Lonea și Lupeni, a activităților de punere în siguranță a zăcământului prin eliminarea cantităților de substanță minerală care constituie riscuri, precum şi a lucrărilor speciale în vederea instrumentării în zonele în care trebuie eliminate riscurile la autoaprindere.

Lucrările de punere în siguranță, închidere şi ecologizare, precum şi cele de neutralizare rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de huilă se vor realiza până la 31 decembrie 2026, în cazul exploatările miniere Lupeni şi Lonea, și până la 31 decembrie 2032 în cazul minelor Livezeni și Vulcan.

BIROUL DE PRESĂ PSD Hunedoara