Simpozion internațional privind ”Consilierea și orientarea elevilor în context european” la Petroșani

Simpozion internațional privind ”Consilierea și orientarea elevilor în context european” la Petroșani

La Petroșani este programat să se desfășoare, la finalul acestei săptămâni, un interesant simpozion internațional cu tema ”Consilierea și orientarea elevilor în context european”.

Organizat de Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani, evenimentul a ajuns la cea dea XV-a ediție. Ediția din acest an va avea loc vineri, 24 mai 2024, cu începere de la ora 12,00 la Sala de Marmură a Primăriei municipiului Petroșani.

Potrivit directorului instituției de învățământ organizatoare, prof.dr. Mihaela Marița, acest simpozion aduce în atenție rolul educației non-formare în prevenirea abandonului școlar, oferind în același timp soluții privind consilierea și orientarea elevilor în vederea integrării pe piața muncă după absolvirea studiilor, în context european. ”Acest simpozion este o manifestare deschisă participării cadrelor didactice: profesori, institutori, învăţători, educatori, precum și elevilor, cȃt şi instituţiilor publice, firmelor şi organizaţiilor non-profit interesate de tematica propusă. Participarea este gratuită. Obiectivul principal pe care-l urmărim prin organizarea acestui eveniment îl reprezintă creșterea calității actului educațional, a caracterului inovator și a dimensiunii europene în învățământul preuniversitar, prin adaptarea experienţelor educaţionale europene la valorile şcolii româneşti”, spune prof.dr. Mihaela Marița, director al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.

Pentru cadrele didactice, simpozionul are prevăzute trei secțiuni importante, după cum urmează:

  • Particularități ale sistemelor educaționale în diferite țări Europene. Prezentarea unor activități de bună practică desfășurate în cadrul proiectelor europene Erasmus+, KA1, KA2 etc.;
  • Metode pedagogice europene. Strategii de reducere a abandonului şcolar;
  • Abordări pedagogice ale Noilor Educații (educația pentru valori, pentru drepturile omului, pentru cooperare și toleranță, educația multi și interculturală);

În ceea ce privește secțiunea destinată elevilor, aceasta se va materializa prin realizarea și prezentarea unei expoziții cu produse realizate de elevi în timpul activităților extracurriculare desfășurate în cursul anului școlar 2023-2024.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului internațional ”Consilierea și orientarea elevilor în context european” vor fi cuprinse într-un volum cu ISBN. Expozițiile elevilor paricipanți cor fi jurizate și se vor acorda premii și mențiuni de către un juriu format din reprezentanți ai școlilor participante.