Educatia nonformală și rolul acesteia în reducerea abandonului scolar, subiect al unui simpozion internațional organizat de Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani

Educatia nonformală și rolul acesteia în reducerea abandonului scolar, subiect al unui simpozion internațional organizat de Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani

Educația nonformală reprezintă un instrument esențial în reducerea abandonului școlar, având capacitatea de a captiva și de a motiva elevii în învățare. Deși sistemul educațional formal oferă o bază solidă de cunoștințe, în multe cazuri acesta nu reușește să stimuleze interesul și implicarea elevilor, ceea ce poate duce la pierderea motivației și la abandon școlar.

Unul dintre aspectele deosebit de importante ale educației nonformale este abordarea interactivă și personalizată a învățării. Materia este prezentată într-un mod creativ și captivant, astfel încât elevii să se simtă implicați și motivați să învețe. De exemplu, unele programe educaționale nonformale pot utiliza metode de învățare experiențială, jocuri de rol, activități de echipă sau excursii în aer liber pentru a transforma procesul de învățare într-o experiență memorabilă și plină de emoție.

Educația nonformală poate juca un rol crucial în creșterea nivelului de conștientizare și în promovarea valorilor sociale și civice. Prin intermediul unor programe de educație nonformală, elevii pot fi expuși la diversitate culturală, la probleme sociale actuale și la modalități de implicare în comunitate. Aceste experiențe pot contribui la formarea unei perspective mai largi și mai informate asupra lumii, și pot stimula elevii să devină cetățeni activi și responsabili în societate.

Tocmai datorită considerentelor de mai sus, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Petroșani au ales drept temă pentru simpozionul din acest an „ROLUL EDUCAȚIEI NON-FORMALE ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR”

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Simpozionul Internațional „Consilierea și orientarea elevilor în context european” al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”  s-a desfășurat într-un cadru festiv la Sala de Marmură a Primăriei Petroșani. Elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai consiliului local și inspectoratului județean Hunedoara, au urmărit timp de câteva ore lucrările prezentate atât de elevi cât și de către cadrele didactice. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi, prezent în sală a ținut să precizeze că educația nonformală este de o importanță covârșitoare în educația actuală a tinerilor și că pentru un învățământ de calitate este important parteneriatul școală-părinți-comunitate.

Inspectorul școlar Robert Humel, reprezentantul Inspectoratului Școlar județean Hunedoara a felicitat mai întâi cadrele didactice și elevii liceului pentru rezultatele deosebite obținute în urma Inspecție Generale desfășurate în ultima lună la această unitate de învățământ. „Suntem mulțumiți de ceea ce am găsit la Leonida. Este o școală cu un colectiv unit, bine pregătit care depune eforturi substanțiale pentru buna desfășurare a actului educațional. Părinții, la fel ca elevii au multă încredere în această școală pe care o consideră un mediu sigur și propice pentru a educa generațiile de tineri. Sunt absolvent al acestui liceu și revin cu drag aici ori de câte ori este nevoie, mai ales că am simțit mai mult ca în orice altă școală că sunteți înainte de toate o mare familie, familia Leonida.”

Directorul liceului, prof. Mihaela Marița a  adăugat la rânul ei că ” este crucial ca sistemul educațional să recunoască importanța educației nonformale și să încurajeze integrarea ei în programele școlare, pentru a asigura succesul și angajamentul tuturor elevilor. Nu toți suntem la fel și nu toți avem o perspectivă clară a ceea ce suntem și a ceea ce putem deveni. De aceea este foarte important ca să le oferim copiilor o alternativă în a se descoperi pe sine și a descoperi la ce se pricep să facă mai bine.”

Acest simpozion s-a dorit a fi în primul rând unul al elevilor și astfel elevi de la școala gazdă, de la Școala Gimnazială „IG Duca” sau de la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” au prezentat lucrări deosebite dând dovadă de implicare, ingeniozitate, dar mai ales de muncă în echipă. Prin lucrările prezentate au dovedit că nu contează școala pe care o urmezi dacă tu ești motivat și implicat în ceea ce faci. Urmărind evoluția acestor tineri minunați am ajuns la concluzia că Valea are viitor!