Emoționantă întâlnire de suflet a primei generații de absolvenți ai Liceului din Vulcan

Emoționantă întâlnire de suflet a primei generații de absolvenți ai Liceului din Vulcan

Școala gimnazială nr. 4 din Vulcan, care a găzduit cu mai bine de șase decenii în urmă, cursurile Școlii Medii Mixte din ceastă localitate, a fost în aceste zile martor al unui eveniment de emoție și de însemnătate aparte: întâlnirea de 60 de ani a absolvenților primei clase de liceu din învățământul vulcănean.

La fel de emoționați și entuziaști, eroii acestei întâlniri au pășit într-una din sălile de clasă în care au învățat în perioada 1960-1964, încărcați de amintiri personale prețioase care au, în același timp, valoare de istorie pentru învățământul vulcănean. Sigur că trecerea anilor a făcut ca, la strigarea catalogului, doar 8 dintre cei 32 de absolvenți ai promoției 1964 – primii absolvenți ai studiilor liceale la Liceul din Vulcan, au răspuns ”Prezent”. Din păcate, niciunul dintre cei care au fost dascăli ai acestei prime generații de elită a învățământului vulcănean, nu au putut fi prezenți la această sărbătoare, doar câțiva dintre aceștia mai fiind astăzi în viață. Pentru toți cei trecuți în eternitate, dascăli și elevi ai promoției 1964, a fost păstrat un moment de reculegere.

În rolul dirigintelui clasei (prof. Ana Adam) dar și al primului director al liceului vulcănean (prof. Gheorghe Antoce) a fost prezentă la întâlnirea cu absolvenții generației 1964 prof. Malvine Socaci, reputat cadru didactic și director al Liceului din Vulcan, în prezent viceprimar al localității. ”Acest moment este unul cu adevărat special și asta nu doar pentru că ne întâlnim cu o parte dintre absolvenții primei clase de liceu din învățământul vulcănean, de la absolvirea cărora s-au scurt deja 60 de ani, ci mai ales pentru că ne acesta ne răscolește tuturor amintiri deosebite și rememorarea uynor oameni de excepție ai educației din acest oraș. Nu am avut plăcerea de  preda la această clasă, deoarece eu am venit mai târziu la liceul din Vulcan, însă am avut onoarea de ai cunoaște pe cei mai mulți dintre profesorii remarcabili care au pus bazele învățământului liceal în Vulcan și care au fost mentori pentru generații întregi de elevi studioși și de caractere model, așa cum sunt și acești absolvenți ai primei promoții pe care-i admir și-i prețuiesc pentru că, prin întâlnirile lor aniversare, ne aduc aminte de anii de glorie ai liceului nostru și de toți cei care au scris aici istorie”, a spus prof Malvine Socaci.

Astăzi, veritabili seniori ai comunității vulcănene, absolvenții promoției 1964 ai Școlii Medii Mixte din Vulcan și-au amintit de anii petrecuți pe băncile școlii, de profesorii lor, de la directorul fondator al liceului, prof. Gheorghge Antoce, la dascălii excepționali Maria Antoce, Francisc Czimbalmos, Margareta Bal, Alexandru Bâldea, Vasile Hăprean, Liviu Macea, Elisabeta Filip, Gheorghe Jurca, Gheorghe Licker, Mircea Poenaru, Ileana Baja, Vasile Munteanu ș.a.

Au trăit bucuria încă unei revederi frumoase, de data aceasta la 60 de ani de la absolvirea liceului, ”elevii”: Ivona Vais, Ioan N. Hațegan, Ileana Coban, Luciano Petriș, Iuliana Vincefi, Ancuța Golea și Irina Németh. Alături de aceștia, împreună cu prof. Malvine Socaci, am avut și eu bucuria de a trăi emoția acestei întâlniri de excepție în care s-a mai scris o frumoasă filă din cartea de onoare a a învățământului vulcănean, cu satisfacția că primul meu educator (Irina Németh) se numără între absolvenții acești prime generații de absolvenți ai Liceului din Vulcan, liceu în care cu 34 de ani în urmă aveam să mă număr și eu printre abolvenții lui.

La mulți ani, generației întâi de absolvenți ai Liceului din Vulcan!

Foto: Francisc Németh