Băile daco-romane de la Geoagiu își redeschid porțile la finalul lunii mai

Băile daco-romane de la Geoagiu își redeschid porțile la finalul lunii mai

Primăria și Consiliul Local al Ora­șu­lui Geoagiu împreună cu Direcția Generală de Administrare Mo­nu­men­te și Promovare Turistică a județului Hunedoara și Băile Daco Romane Geoagiu-Băi anunță deschiderea ofi­cială a sezonului estival în stațiune, eve­niment ce va avea loc vineri, 31 mai, începând cu ora 11.00.

Complexul Băile Daco – Romane dis­pune de patru bazine, dintre care unul – de dimen­siuni medii, unul pentru copii și două destinate înotătorilor. Suprafața totală este de 23.000 de metri pătrați, iar turiștii care aleg a­ceastă locație pen­tru petrecerea tim­pului liber au la dis­poziție 120 de cabine în care să își schimbe vestimentația și pes­te 3.000 de șezlonguri plus parcare și puncte de servire a mesei.

Staţiunea fiind un puternic motor turistic, ad­mi­nis­traţia locală pune accent pe dez­vol­ta­rea zonei, iar modernizarea se con­tu­rează în timp şi implică atragerea cât mai multor fonduri europene.

În anul 2010, Geoagiu-Băi a fost desemnată câștigătoare ca Destinație Europeană de Excelență din România în cadrul concursului EDEN – European Destinations of Excellence care a avut ca temă turismul acvatic. Aici funcționează un Centru de In­for­mare Turistică, ce pune la dispoziţia vi­zi­tatorilor o serie de pliante, broşuri şi itinerarii. Totul, gratuit.

Drumul spre sta­­țiune este acum și el ca-n palmă, după ce conducerea Con­si­liu­lui Județean Hunedoara a realizat aici o serie de investiții do­rind să cre­eze condiții confortabile de trafic, ide­ale atât pentru comunitate cât și pen­tru cei care trec pragul me­lea­gu­rilor.

Prin ofertele sale, stațiunea Geoagiu Băi e adresează atât turismului bal­ne­ar cât și turismului de agrement. Într-un astfel de context, promovarea prin dis­tracție și evenimente a acestor me­lea­guri binecuvântate reprezintă un factor pentru atragerea unui număr cât mai mare de turiști în aceste locuri în­căr­cate de istorie și frumuseți naturale.

Programul oficial al zilei de 31 mai 2024, în care se deschide sezonul estival la Băile Daco-romane din Geoagiu Băi este următorul:

  • ora 11:00 – deschiderea oficială a sezonului estival de către autoritățile locale și invitați;
  • slujba religioasă ;
  • cuvântul de deschidere al primarului oraşului Geoagiu şi discursurile invi­ta­ţilor prezenţi la eveniment;
  • ora 12:00 – program muzical;
  • ora 13:00 – program de ştrand.