Laurențiu Nistor (PSD): ”Restaurăm și redăm comunității imobile cu valoare inestimabilă din patrimoniul cultural hunedorean”

Laurențiu Nistor (PSD): ”Restaurăm și redăm comunității imobile cu valoare inestimabilă din patrimoniul cultural hunedorean”

Preocupările administrației județene conduse de Laurențiu Nistor pentru punerea în  valoare a patrimoniului cultural și istoric valoros al județului Hunedoara au constituit și constituie o altă importantă prioritate.

În ultimii ani, în acest sens, au fost realizate deja o serie de investiții de mare anvergură, județul Hunedoara fiind singurul din România unde investițiile în acest domeniu se concretizează prin deschiderea a două noi muzee și redeschiderea Casei de cultură din Hunedoara.

Astfel, unul dintre cele mai impunătoare monumente istorice aflate în administrarea CJH, Castelul Nopcsea de la Săcel (Sântămărie Orlea), a fost restaurat și urmează ca, în aceste zile, să fie redeschis și introdus în circuitul științific și turistic hunedorean. Consiliul Județean Hunedoara a atras fon­duri guvernamentale pentru reabilitarea și refuncționalizarea Castelului cu statut de monument istoric. La data începerii lucrărilor, construcția era în stare avansată de de­gra­dare, ca de altfel întreg domeniul. Fondurile în valoare de 11,5 milioane de lei au fost asi­gurate prin PNDL 2 și bugetul propriu al CJ Hunedoara.

Președintele CJH, Laurențiu Nistor, spune că pentru punerea în valoare a Castelului și pentru aducerea acestuia în parametri de si­guranță structurală, inclusiv prin func­ţio­na­li­zarea spațiului util al podului, s-au realizat lu­crări extinse de înlocuire a elementelor dete­riorate, de consolidare a ele­men­telor struc­turale și de reparații. Șarpanta și învelitoare au fost în­locuite, au fost realizate finisaje in­terioare și exterioare. La ex­te­ri­or, au fost re­a­lizate injectări la pe­reții de la parter pen­tru ru­pe­rea capilarității, precum și ten­cuieli rezistente la umiditate. Tot la exterior, s-a recurs la re­fa­cerea completă a cre­ne­lu­ri­lor și a ornamentelor pereților. La interior, unele dintre cele mai im­por­tante și de mare finețe lucrări au vizat refa­cerea Sălii Oglin­zilor cu lambriuri din lemn, reparații la scara din fontă și balustrăzi, sa­bla­rea, completarea și vop­sirea scării cir­cu­lare din fontă, realizarea unui che­peng me­talic și a scării metalice pentru acces în turn, revizui­rea și cu­ră­țarea scării din mar­mură roz.

„Intenția noastră a fost aceea de a va­lo­rifica du­rabil Castelul și do­meniul Nopcsa din Săcel. În demersul de rea­li­zare a acestui pro­iect, am ți­nut cont de istoria locurilor, de contextul lo­calizării do­meniului în mijlocul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, de valorile culturale locale lăsate moș­tenire de familia Nopcsa, de opor­tu­nitățile de par­te­neriat, dar și de potențialul tu­ristic al zonei” – Laurențiu Nistor, preșe­dinte în exercițiu și candidat la un nou man­dat de președinte al Consiliului Jude­țean Hunedoara din partea PSD.

Printr-o altă investiție din fonduri europene a CJH, la Orăștie urmează să fie deschis un al doilea obiectiv muzeal: Muzeul Civilizației Dacice din Orăștie.

Similar, la Hunedoara, administrația județeană condusă de Laurențiu Nistor s-a implicat decisiv în finanțarea lucrărilor de reabilitare a clădirii vechiului teatru municipal, una dintre cele mai frumoase ansambluri arhitecturale. O investiție de 15,5 milioane de lei a permis astfel redeschiderea Casei de cultură din Hunedoara, devenită Centrul cultural ”Corviniana”, la începutul anului 2023, loc devenit deja un alt punct de reper pe harta culturală a județului Hunedoara.

Investiții semnificative ale administrației județene au vizat și siturile arheologice de la Sarmizegetusa Regia, respectiv de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, cele două moșteniri istorice care atestă descendența poporului român și care constituie astăzi unele dintre cele mai vizitate destinații turistice de top din România. ”De curând, am reușit înregistrarea la OSIM a brandului turistic „Hunedoara – județul celor două Capitale”, prin care aducem și mai mult în atenție aceste obiective istorice cu o vechime de peste 2000 de ani. În vechea Capitală a Daciei, la Sarmizegetusa Regia implementăm un proiect de aproape 3 milioane de euro, care este primul din ultimii 50 de ani cu obiective clare în conservarea și restaurarea sitului arheologic din Munții Orăștiei. În Capitala romană a Daciei, la Sarmizegetusa Ulpia Traiana implementăm un alt proiect  de 22 de milioane de lei, prin care restaurăm și refuncționalizăm amfiteatrul roman”, spune Laurențiu Nistor, președintele CJH.

În mandatul acestuia din perioada 2020-2024, numai prin PNRR, au fost atrase alte fonduri semnificative pentru reabilitarea și punerea în valoare a unor clădiri de patrimoniu aflate în administrarea CJH, unele dintre ele fiind declarate monument istoric. Iată lista proiectelor aflate în lucru:

  • Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Palatului Administrativ din Deva (actualul sediul al CJH – monument istoric);
  • Creșterea eficienței energetice și reabilitarea Palatului Magna Curia din Deva, sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane (monument istoric);
  • Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” din Petroșani (corpul nou – cu sala de spectacol);
  • Creșterea eficienței energetice și reabilitarea clădirii administrative de la Castelul Nopcsea din Țara Hațegului;
  • Creșterea eficienței energetice și reabilitarea sediului Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
  • Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Centrului de asistență și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități de la Uricani;

De asemenea, după ce a Achiziționat Ansamblul istoric ”Mina Petrila”, administrația județean lucrează în prezent, împreună cu echipă de specialiști, arhitecți, peisagiști și oameni de cultură și artă, pentru punerea în valoare a acestui obiectiv în scop turistic și cultural. ”Avem nu mai puțin de 18 proiecte pe fonduri europene, cu o valoare ce însumează peste 80 de milioane de euro, prin care dorim să reabilităm și să punem în valoare acest obiectiv fost industrial care va deveni cu adevărat ceea ce ne-am propus și ne dorim cu toții: o veritabilă exploatare culturală și destinație turistică de top a Văii Jiului și județului Hunedoara”, a mai spus Laurențiu Nistor, președintele CJH.

Acesta reamintește că, numai în acest mandat, echipa administrației județene pe care o conduce a atras în  județul nostru fonduri europene de peste 1 miliard de euro. Toate aceste realizări și realități confirmă că, și pentru următorii 4 ani, alegerea corectă pentru Consiliului județean este Laurențiu Nistor – președinte și echipa PSD de consilieri județeni.

Comandat de PSD Organizația județeană Hunedoara – Cod AEP mandatar financiar 21240002
Executat de Exclusiv Media Group