Rata șomajului în județul Hunedoara, la finalul lunii mai: 4,87%

Rata șomajului în județul Hunedoara, la finalul lunii mai: 4,87%

La sfârșitul lunii mai 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 7.580 șomeri (din care 4.192 femei), rata șomajului fiind de 4,87 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,82 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,05 pp.

Din totalul de 7.580 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.225 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5.355 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.737  șomeri provin din mediul rural și 4.843  sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri corespund grupei de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani (1792 de șomeri), iar cei mai puțin aparțin grupei de vârstă cuprinsă între 25 și 29 de ani (585 de șomeri).

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27 %, urmat de cei cu studii liceale 26 %, iar 22 % sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 15% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 258 persoane foarte greu ocupabile, 1.840 greu ocupabile, 5.060 mediu ocupabile, iar 422 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara .