534 de noi locuri de muncă în Regiunea Vest prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul POS Creșterea Competitivității Economice

adr vest534 de noi locuri de muncă au fost create în Regiunea Vest până în momentul actual prin implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE).

Aceste locuri de muncă sunt rezultatul implementării unui număr de 259 proiecte în Regiunea Vest, proiectele totalizând o valoare a finanțării nerambursabile de aproximativ 51 milioane euro. 235 dintre aceste proiecte au fost finalizate iar 24 de proiecte se află încă în etapa de implementare și au o valoare cumulată a finanțării nerambursabile de aproximativ 16 milioane euro. Termenul de finalizare pentru proiectele aflate încă în etapa de implementare este data de 31 decembrie 2015.

Organizațiile din Regiunea Vest care au obținut finanțare nerambursabilă prin Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE) – organizații neguvernamentale, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii – activează în domenii ce vizează fabricarea mobilei, fabricarea încălțămintei, fabricarea hârtiei/cartonului/ambalajelor, fabricarea produselor din beton, fabricarea articolelor din plastic, fabricarea mașinilor și utilajelor, fabricarea ansamblurilor electronice, lucrări de construcții utilitare/drumuri/autostrăzi, lucrări de instalații, extracția pietrei/nisipului/pietrișului sau operațiuni de mecanică sau în alte sectoare și domenii eligibile.