În ciuda torentelor, locuitorii Văii Jiului au acces la apă potabilă

apa serv1Cu toate că ploile de ieri seară, torentele și viiturile au generat probleme deosebite în funcționarea stațiilor de captare și tratare a apei din Valea Jiului, în urma intervenţiilor permanente efectuate de muncitorii  S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A la staţiile de tratare şi colectare a apei nu există disfucnționalități grave în asigurarea apei potabile pentru consumatorii din Valea Jiului.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții operatorului regional de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului, în prezent doar staţia de tratare a apei de la Taia este oprită, alimentarea cu apă potabilă în toată Valea Jiului fiind livrată la parametri optimi pentru toţi consumatorii. Fac excepție de la această situație doar locuitorii de pe strada Taia şi zona Birăoni din Petrila, acolo unde viiturile au rupt conducta de alimentare cu apă potabilă.

Apa Serv informează că în prezent se refac, în regim de urgenţă, stocurile de apă din rezervoarele de înmagazinare, astfel încât orice situație de genul celor care au apărut azi niapte să nu afecteze alimentarea cu apă potabilă a cetățenilor dijn Valea Jiului,