Facilități fiscale pentru domeniile cercetării-dezvoltării și agriculturii

bani pentru profesoriPotrivit unei ordonanțe de urgență adoptată de Guvern, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din activități de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică vor fi scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri. Măsura are scopul săstimuleze activitatea de cercetare-dezvoltare și se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2016. Un ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și al ministrului agriculturii va stabili categoriile de persoane și activitățile, proiectele, precum și alte condiții necesare aplicării scutirii astfel încât aceasta să fie limitată la persoanele care sunt efectiv antrenate în proiecte de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri pentru acest an este estimat la 8,1 milioane de lei, iar pentru anul viitor, la 26,3 milioane de lei.

O altă măsură importantă adoptată astăzi de Guvern constă în aplicarea de la 1 august 2016 a unei cote reduse de TVA de la 20 la 9% pentru livrarea  celor mai importante produse utilizate pentru producția agricolă, respectiv:  îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cum sunt: arat, semănat, prășit, ierbicidat, recoltat, fertilizat, greblat, balotat etc. Modificarea este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și este de natură a crea premisele pentru:

– stimularea persoanelor care desfășoară activități în domeniul agricol;

– creșterea nivelului de accesibilitate la bunurile/servicii de tipul celor utilizate în sectorul agricol;

– facilitarea de noi investiții în agricultură în perioada următoare;

– derularea în condiții optime a programelor de investiții din fondurile europene nerambursabile în sectorul agricol;

– sustenabilitatea sectorului agricol, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Pentru identificarea corectă a sferei de aplicare a  bunurilor/servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, care vor intra sub incidența cotei reduse de TVA de 9%, va fi elaborat un ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Un alt aspect reglementat de ordonanța de urgență vizează acordarea unui regim fiscal simplificat și tratament fiscal specific în ce privește impozitarea veniturilor operatorilor statistici pentru realizarea de statistici oficiale. Culegerea de date prin operatorii de teren, cum ar fi cei la care apelează Institutul Național de Statistică și alte instituții publice, este deosebit de importantă pentru respectarea cerințelor regulamentelor UE în ce privește statisticile oficiale.