6 iulie, ultima zi în care candidații la alegerile locale își mai pot recupera cheltuielile electorale

AEP-recrutiAutoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește mandatarilor financiari coordonatori ai competitorilor electorali care au obținut minimum 3%din voturile valabil exprimate la nivel național sau de circumscripție la alegerile locale din 5 iunie 2016 că, în data de 6 iulie 2016, expiră termenul până la care trebuie să depună cererile de rambursare a cheltuielilor electorale, însoțite de documentele justificative.

În acest sens, AEP precizează că în ziua de 6 iulie 2016 va avea program de lucru între orele 8:30 -17:00.

Potrivit art. 48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, în cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector ale municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti.

Alin.(5) al aceluiași articol din legea menționată prevede că, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4) la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, de sector sau a municipiului Bucureşti, în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile respective, după caz.