România a încheiat exercițiul financiar al anului 2015 cu un deficit sub minimul prognozat

ciolos la guvernGuvernul a adoptat astăzi un proiect de lege privind aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și contului general anual de execuție al datoriei publice aferente anului 2015. Un al doilea proiect de lege aprobat astăzi de Guvern vizează aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2015. Ambele proiecte de lege urmează să fie verificate de Curtea de Conturi a României, conform prevederilor art. 56 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Tot astăzi, a fost aprobată  o hotărâre de guvern privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015.

Conform actelor normative aprobate, veniturile bugetului de stat realizate în 2015 au totalizat 103.767,6 milioane lei, cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare aprobate, dar în creștere cu 9,8% (9.253,9 milioane lei) comparativ cu anul 2014. A crescut, de asemenea, față de 2014, ponderea din PIB a veniturilor bugetului de stat, de la 14,2% la 14,7%.

Cheltuielile bugetului de stat au totalizat 125.215,8 milioane lei în 2015, cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate, iar execuția bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit de 21.448,2 milioane lei – cu 2.887,3 milioane lei (11,9%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive pentru 2015.

În ceea ce privește principalele surse de venituri ale bugetului de stat, încasările din impozitul pe profit au înregistrat o valoare totală de 13.772,7 milioane lei, cu 181,6 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive aferente anului 2015 și au reprezentat 13,3% din totalul veniturilor încasate și 2% din PIB (PIB luat în calcul pentru 2015 este de 704.542 milioane lei).

Ponderea cea mai mare din veniturile bugetului de stat au avut-o încasările din TVA, în valoare totală de 57.132,1 milioane lei, reprezentând 55,1% din totalul veniturilor încasate și 8,1% din PIB – în creștere cu 12,3% față de 2014, chiar dacă începând cu 1 iunie 2015 s-a redus TVA de la 24% la 9% pentru mai multe categorii de produse.

Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au totalizat 23.316,6 milioane lei, iar cheltuielile din acest buget au fost de 23.489,9 milioane lei, rezultând un deficit de 173,3 milioane lei.

Datoria publică a României la 31 decembrie 2015 a fost de 315.833,3 milioane lei, din care datoria publică guvernamentală a fost de 299.142,6 milioane lei și datoria publică locală în valoare totală de 16.690,7 milioane lei.

La nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile încasate în 2015 au însumat 54.941,9 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost de 54.705 milioane lei, rezultând un excedent de 236,9 milioane lei, excedent al bugetului de asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale, parte componenta a bugetului de asigurari sociale de stat . De menționat că veniturile la bugetul sistemului public de pensii au fost de 54.609,4 milioane lei, egale cu cheltuielile,

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj încasate în 2015 au totalizat 1.790 milioane lei, iar cheltuielile au avut o valoare totală de 1.318 milioane lei, rezultând un excedent de 471,9 milioane lei.

Un excedent s-a înregistrat în 2015 și la nivelul execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj, cu venituri în valoare totală de 1.507,9 milioane lei și cheltuieli totale de 1.291,6 milioane lei, rezultând un excedent de 216,3 milioane lei.

De asemenea mentionam ca 255,6 milioane lei reprezinta excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, parte componenta a bugetului asigurarilor pentru somaj.

În ceea ce privește execuția bugetului Trezoreriei Statului, anul 2015 s-a încheiat, de asemenea, cu un excedent, în valoare de 50.488.040 lei, cu un total al veniturilor la bugetul Trezoreriei Statului de 810.545.485 lei și cheltuieli însumând 760.057.445 lei. Bilanțul general al Trezoreriei Statului întocmit la data de 31 decembrie 2015 prezintă în activul și pasivul său suma de 46.323.221.297 lei și reflectă resursele financiare ale sectorului public păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficitele și excedentele bugetare.