Dovada plății amenzilor poate fi acum comunicată Poliției și on-line

amendaPotrivit unui act normativ adoptat de Guvern, prin care au fost prevăzute o serie de măsuri pentru reducerea birocrației în administrație, Poliția Română a făcut public astăzi faptul că au fost operaționalizate prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016.  Astfel, începâned cu data de 1 septembrie 2016, atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui inspectorat de poliție județean, precum și al Poliției Capitalei.

Adresele de poștă electronică ale Inspectoratelor de poliție din întreaga țară sunt afișate pe pagina oficială de Internet a Poliției Române:  www.politiaromana.ro , la secțiunea Poliția Română/Unități teritoriale.

IGPR informează , de asemenea, că pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei ar documentul referitor la cazierul judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.