Tsunami în turism! APC solicită constituirea unui fond de garantare a vacanțelor!

turism-ue„Intrarea în insolvenţă, în ultimele 10 zile, a două agenţii de turism a dus la păgubirea a mii de consumatori şi la imposibilitatea ca aceştia să-şi recupereze integral sumele de bani plătite celor două agenţii de turism. Actuala formă de protecţie a consumatorilor de servicii turistice prin intermediul poliţelor de asigurare încheiate de către agenţiile de turism ca şi obligaţie legală, nu asigură o protecţie financiară completă a consumatorilor în situaţia intrării în insolvenţă/ faliment a agenţiilor de turism. Totodată, actualul sistem contravenţional , care prevede sancţiuni cuprinse între 400 şi 1000 lei nu oferă suficientă putere de coerciţie ANPC-ului şi ANT-ului pentru a asigura gradul de ordine necesar unei bune desfăşurări a activităţilor din domeniul turismului. Având în vedere criza creată de cele două agenţii de turism care poate genera oricând un tsunami în turismul românesc, APC solicită Guvernului României adoptarea, de îndată, a unei ordonanţe de urgenţă care să prevadă constituirea unui fond de garantare a pachetelor de servicii turistice achitate, în avans, de consumatori. La o cifră de afaceri anuală de 1 miliard de euro a agenţiilor de turism din România, achitarea de către fiecare agenţie de turism a unei taxe anuale de 0,1% din cifra de afaceri ar duce la realizarea unui fond de garantare necesar despăgubirii consumatorilor ajunsi în astfel de situaţii. Acest fond ar trebui gestionat de ANT care, în situaţia intrării în insolvenţă/faliment a unei agenţii de turism, să aibă posibilitatea legală să despăgubească consumatorii păgubiţi în maxim 10 zile calendaristice”, a precizat Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu, presedinte APC

stanciu APCIn momentul de fata, agenţiile de turism sunt obligate să încheie poliţe de asigurare pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti, în cazul insolvabilităţii sau falimentului. Fără aceste poliţe încheiate, agenţiile de turism nu pot comercializa pachete de servicii turistice, fiind sancţionate cu suspendarea licenţei de turism. Problema în această situație vine din faptul că suma asigurată este doar de 50000 USD pentru agențiile tour-operatoare și 10000 USD pentru agențiile detailiste, sumă insuficientă pentru acoperirea tuturor pagubelor provocate consumatorilor în cazul unui faliment, așa cum s-a dovedit în practică. Din acest motiv, se poate considera că Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii turistice nu a fost transpusă în mod conform în legislația română, având în vedere faptul că art. 7 din Directivă stabilește că agenția de turism, în contract, ”trebuie să aducă garanții suficiente pentru a asigura, în caz de insolvență, rambursarea sumelor achitate de consumator”. Or, obligarea agențiilor de turism să încheie doar polițe de asigurare și limitarea acestora la 50000 USD, respectiv 10000 USD, reprezintă o limitare a drepturilor stabilite prin Directivă, deci o transpunere neconformă.

Agenţiile de turism au obligaţia să înscrie în contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate cu turiştii faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei. De asemenea, în acelaşi contract trebuie arătate şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor. În cazul în care agenţia de turism se află în imposibilitatea de a efectua repatrierea turistului, dar numai ca urmare a falimentului sau insolvabilităţii, turistul trebuie să anunţe imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail.

Ce ar trebui sa stiti in cazul in care agentia de turism intra in faliment/insolventa?
  • agențiile de turism sunt obligate să încheie polițe de asigurare pentru cazul în care ar intra în faliment și să ofere informații consumatorilor despre această asigurare în cadrul contractului. Asigurați-vă că informațiile sunt în contract, astfel încât să puteți lua legătura cu societatea de asigurări, dacă apar probleme;
  • societatea de asigurari are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct. 10.6, in Ordinul 235/2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism, in conditiile prezentei polite de asigurare; despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.
  • turistul are obligatia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 10.2 din ordin
  • in cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
  • despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.