Consiliul local Petroșani se întrunește astăzi. Află ce subiecte sunt în dezbatere.

primaria petrosaniConsiliul local al municipiului Petroșani se reunește astăzi într-o nouă ședință de lucru. Aceasta va avea loc la sala de ședințe a Primăriei municipiului Petroșani, începând cu ora 15,00. Pe ordinea de zi a dezbaterilor se vor afla următoaele proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 300 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca”ˇ, Clubul Impact ,,Români cu normă întreagă” şi Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni al atelierului ,,Seară de IMPACT”, în decembrie 2016 la Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.304/2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani Episcopia Ortodoxă Română a Devei şi Hunedoarei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: EDUCA – Egalitate, Daruire, Universalitate, Crezamant, Ajutor, Cod proiect: 106574, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9279/2012 încheiat cu Asociaţia ,,Thumende “ˇValea Jiului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren in suprafată de 156 mp, situat in str.Independenţei, nr.37 , catre S.C.VISA S.A.Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafată de 26 mp, situată în Piaţa Agroalimentară Centrală.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.1, lit.,,a”ˇdin Anexa nr.1 la HCL nr.252/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafată de 165 mp, situată în str. Unirii, nr.8 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu prestări servicii, în suprafaţă de 18 mp, notat în CF nr.60366–C1-U42 Petroşani nr. Cadastral 60366–C1-U42 situat în str. Avram Iancu, bl.12, nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 24 mp. situat în strada 9 Mai, notat în CF nr.62888, nr. Cadastral 1786, nr.top.375/97/24/c/5/6/d/b/2/10/2/4/20.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 160 mp. situat în strada Viitorului, nr.25/1, notat în CF nr.64461, nr. cadastral 64461.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 223 mp. situat în strada Fabricilor, nr.11, notat în CF nr.64638, nr. cadastral 64638.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 576 mp. situat în strada Funicularului, nr.16, notat în CF nr.64724, nr. cadastral 64724.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi