Ce a făcut Laurențiu Nistor în 6 luni de mandat în fruntea Consiliului județean Hunedoara

lideri-cj-hunedoaraFostul președinte al Consiliului județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a demisionat astăzi de la șefia forului legislativ al județului Hunedoara și-a făcut public și raportul de activitate pentru perioada celor 6 luni în care a ocupat cea mai înaltă funcție de decizie de la nivelul administrației locale din județul Hunedoara.

”Ne-am ținut și ne ținem în continuare de cuvânt !” spune Laurențiu Nistor în deschiderea documentului transmis astăzi presei, la finaul mandatului său de președinte al Consiliului județean.

Iată cum vede Laurențiu Nistor propria sa activitate la Consiliul județean Hunedoara:

 

RAPORT DE ACTIVITATE

CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA

PERIOADA – IULIE-DECEMBRIE 2016

 1.Rezolvarea problemei deșeurilor la nivelul județului Hunedoara

Când am preluat conducerea Consiliului Județean, județul nostru se confrunta cu cea mai mare criză a depozitării deșeurilor de după aderarea României la Uniunea Europeană. Practic, CMID – SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Hunedoara) era complet nefuncțional. În jumătate de an, am reușit să rezolvăm această criză și am făcut cei mai importanți pași pentru rezolvarea definitivă a problemei deșeurilor în județul Hunedoara.

 • Am finalizat autorizarea integrată de mediu la CMID Bârcea Mare;
 • Am finalizat caietul de sarcini pentru licitația CMID de pe SEAP pentru toate cele 4 zone administrate de ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară).
 • Am finalizat construirea Platformei Intermediare de la Petroșani. Platforma funcționează de 3 săptămâni, astfel că problema problemei deșeurilor în Valea Jiului a fost rezolvată.
 1. Relansarea activității parcurilor industriale și logistice din județ:

 În iunie 2016, când am preluat Consiliul Județean, activitatea Parcului de Afaceri Simeria și a Parcului Logistic Călan era practic suspendată. Parcurile aveau 0 activități, 0 venituri proprii, 0 realizări. Azi, ambele parcuri sunt în curs de relansare, avem deja primii investitori, ceea ce înseamnă primele locuri de muncă stabile!

 2.1. PARCUL DE AFACERI SIMERIA:

 • Corecția financiară pe care Consiliul Județean și orașul Simeria trebuia să o suporte din partea Uniunii Europene datorită situației Parcului Industrial Simeria era de aproape 2 milioane de euro. Aplicarea acestei corecții, ca sancțiune a UE, ar fi echivalat cu o cvasi-blocare a capacității de plăți a UAT Simeria!
 • Indicatorii Economici ai Parcului raportați în luna iulie erau 0%. În numai 6 luni, Indicatorii Economici ai Parcului au crescut de la 0% la 30%!
 • Prin munca noii echipe a fost realizat un memoriu de peste 400 de pagini (cu tot ce a însemnat noua activitate) pentru ADR Vest și suntem în situația de a primi o prelungire a termenului cu 10 luni.
 • După finalizarea lucrărilor de construire a Parcului, adică timp de un an și jumătate, fosta conducere nu a făcut NIMIC pentru a atinge obiectivele de funcționalitate ale acestuia! Am dezvoltat activitați economice sustenabile în Parcul de Afaceri Simeria, am atras investitori și am reușit să scăpăm orașul Simeria și Consiliul Județean Hunedoara de o corecție financiară de aproape 2 milioane de euro.

2.2. Parcul Logistic Calan:

 • Am finalizat negocierile cu primul „locatar” al parcului. Este vorba de firma Transilvania Construcții Cluj – 5 hectare hale industriale și alte 10 hectare pentru viitorul apropiat din total 40 de hectare. Urmează semnarea contractului din 21.12.2016.
 • În prezent, se pregătesc ofertări și acțiuni de atragerea de investitori care să deschidă noi obiective economice.
 1. Reabilitarea și modernizarea unităților medicale:

În campania din alegerile locale, ne-am asumat dezvoltarea unui sistem sanitar şi de sănătate care să garanteze accesul tuturor hunedorenilor la servicii medicale de calitate. Am făcut deja primii pași la Deva, Geoagiu, Brad, etc. Am preluat un sistem medical subfinanțat, cu mari probleme, cu investiții deteriorate și improprii, pe care am început să-l readucem la stadiul de funcționare și la nivelul stadardelor europene actuale.

3.1 Spitalul Județean Deva

 • Am finalizat lucrările de construire a noului corp, iar recepția obiectivului s-a făcut pe 29.11.2016.
 • În maxim 5 luni se va asigura dotarea cu aparatură de specialitate, mobilier, etc.
 • Au fost finalizate lucrările la noua bucătărie a Spitalului Județean.
 • Am demarat, în regim de urgență, reabilitarea Secției Pediatrie, care este în curs de realizare. Vom avea o Pediatrie modernă, curată și funcțională în Deva!

3.2. SanatoriuL Geoagiu

 • Au fost reluate lucrările de reabilitare a cladirii principale a Sanatoriului și recepția lucrărilor având în vedere că ele au fost sistate de fosta conducere.

3.3. SanatoriuL Brad

 • Am refăcut și modernizat Stația de oxigenare a Sanatoriului, după 2 ani în care aceasta nu a funcționat, rezolvând astfel una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta acest obiectiv medical.
 1. Dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric al județului:

cj11

Prin proiectul HUNEDOARA PUTERNICĂ, ne-am asumat deschiderea valorilor hunedorene spre Europa. Primul pas este conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric al județului, ca parte a strategiei noastre de dezvoltare a turismului hunedorean.

4.1. Sarmizegetusa Regia

 • Fondurile aprobate până în prezent de ADR Vest pentru conservarea sitului, în valoare de 10 milioane de euro, sunt insuficiente. Necesarul este de aproximativ 60 milioane de euro (estimare făcută de experții Universității Cluj-Napoca). Suma de 10 milioane de euro va fi destinată unei singure zone a sitului.
 • Refacerea aplicației de finanțare este în curs de realizare, ea va fi încheiată în primul trimestru al anului 2017, împreună cu Studiul de Fezabilitate (DALI).

4.2. Ulpia Traiana Sarmizegetusa

 • Pe data de 20.11.2016, am depus la ADR Vest aplicația de finanțare nerambursabilă europeană în valoare de 5 milioane de euro pentru obiectivul istoric și turistic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
 • Proiectul de finanțare a obiectivului a fost în întregime finalizat după preluarea conducerii Consiliului Județean.
 1. Relansarea activității ADEH:

În iunie 2016, activitatea ADEH (Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara) era afectată de disfuncționalități majore, care făceau ca obiectivele pe care acest organism și le-a propus să nu poată fi atinse. În 6 luni am procedat la adoptarea unui plan de măsuri de relansare a activității ADEH:

 • Am reorganizat agenția și am adus personal calificat, cu competențe deosebite în turism, marketing, elaborare și implementare de proiecte;
 • Am reușit o primă participare de excepție ADEH la Târgul de Turism Românesc București 2016, cu rezultate excepționale și recunoscute.
 1. Reabilitarea și repararea infrastructurii de drum județean:

 Am preluat un județ cu grave și multe probleme de infrastructură. În perioada iulie – decembrie 2016, am desfășurat lucrări de reabilitare și reparații la drumurile județene după cum urmează:

 • DJ 700A – Lunca – Ormindea – 8 km;
 • DJ 710 – Aurel Vlaicu – Gelamar – covor asfaltic, 1,5 km;
 • DJ 700L – Orăștie – Pricaz – covor asfaltic, 1,5 km;
 • DJ 687E – Teliuc – Ghelari – îmbrăcăminți bituminoase ușoare, 1,5 km;
 • Pod peste DJ 705A Costești;
 • DJ 607F – Teliucu Superior – Govâjdia – Lelese -1,5 km;
 • DJ 687M – DJ 607D – Cinciș Cerna -1,1 km;
 • DJ 709F – Slătinioara – Cabana Rusu – covor bituminos, 2,7 km;
 • DJ709H – Petrila – Jieț – covor bituminos, 0,9 km.

drumuri-cj1

 1. Proiecte pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile:

În cele 7 luni de mandat, atragerea fondurilor europene nerambursabile a constituit obiectivul major al conducerii Consiliului Județean. Am încercat și deja cred că am reușit ca instituția Consiliului Judeţean să devină motorul atragerii fondurilor europene nerambursabile în judeţul Hunedoara, care vor fi temelia politicii de dezvoltare a judeţului nostru.

 • Am finalizat Studiul de Fezabilitate (SF), plus aplicația financiară pentru reabilitarea Drumului județean Hunedoara – Călan, aplicație care se va depune în data de 06.01.2017.
 • Am finalizat SF-ul plus aplicatia financiară pentru reabilitarea Drumului județean – Culoar Mureș Nord (Ilia – Geoagiu – Balșa). Proiectul va fi depus în data de 10.02.2017, dupa finalizarea „auditului de trafic” de către ARR București, conform legii.

8. Mari proiecte de investiții în infrastructura de apă și apă uzată:

 Am reluat eforturile în direcția obținerii de finanțări nerambursabile pentru marile proiecte de infrastructură apă și apă uzată în județul Hunedoara. În numai 7 luni de mandat, am reușit să demarăm două mari proiecte, unul cu SC APA PROD SA Deva și unul cu S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani. Aceste investiții, promovate de Consiliul Județean, vor asigura județului nostru o infrastructură de apă și apă uzată la standarde europene.

polonezicj1

 

 8.1. Investiții promovate de Consiliul Județean și SC ApaProd S.A. Deva:

 În data de 11.2016, s.c. apa prod s.a. a fost primul operator din țară care a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare prin care se acordă finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructura Mare pentru fazarea (Etapa II) a proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, în valoare de 75.257.313 lei, cu TVA.

 • De la data emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor începe perioada de notificare a defecțiunilor de 12 luni, perioadă în care constructorul are obligația să remedieze infrastructura drumului afectată de execuția lucrărilor, obligație care condiționeaza eliberarea garanției de bună execuție în cuantumul de 10% din valoarea contractului, precum și 50% din valoarea reținerilor pentru lucrările executate.
 • La data de 30.11.2016, c. apa prod s.a. a dispus de fondurile necesare finanțării Etapei a II-a a Proiectului, conform graficului de plăți asumat prin Contractul de finantare.
 • La inițiativa Consiliul Județean Hunedoara din iulie-august 2016, s-a executat revizuirea Master Plan-ului aferent, astfel încât un numar de 12 UAT-uri din mediul rural hunedorean care nu beneficiau de investiții prin programul POIM 2014-2020, să aibă posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile pentru infrastructura de apă și apă uzată prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR), Sub-Masura 7.2., promovat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Aceste UAT-uri sunt:
  • aglomerarea Baru
  • aglomerarea Hărău
  • aglomerarea Râu de Mori
  • aglomerarea Sîntămăria Orlea
  • aglomerarea Sarmizegetuza
  • aglomerarea Totești
  • aglomerarea Vețel
  • aglomerarea Băcia
  • aglomerarea Pui
  • aglomerarea Romos
  • aglomerarea Bretea Româna
  • aglomerarea Zam.
 • Cu scopul semnării contractului de servicii „Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020” pentru care procedura de achiziție publică a fost finalizata, Compania S.C. APA PROD S.A. DEVA a depus la Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Infrastructura Mare, Cererea de finanțare în conformitate cu „Ghidul solicitantului” lansat în luna aprilie 2016 de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Cererea se afla în procesare din luna octombrie 2016. Valoarea contractului de servicii este de 7.109.865,09 lei fără TVA.
 • „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, este estimat la valoarea de 058.237 euro și se va focaliza în principal pe zona rurală din aria deservită, în vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin capitolul de mediu al Tratatului de Aderare.
 • Investițiile prioritare propuse pentru acest Proiect au fost aprobate de Consiliul Județean Hunedoara și vor fi realizate în cadrul a 16 contracte de lucrări. 

nistor

8.2. Investiții promovate de Consiliul Județean și S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani

 • Am demarat realizarea proiectului pe fonduri europene „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”
 • Proiectul cuprinde următoarele obiective:
  • Reabilitare aducțiuni – 29,2 km (din care numai aducțiunea Câmpul lui Neag înseamnă 4,2 km);
  • Reabilitare rețele apă – 69,6 km;
  • Extindere apa Câmpu lui Neag – 8 km;
  • Reabilitare canalizare – 47,3 km;
  • Reabilitarea unei stații de captare apă;
  • Reabilitarea a două stații de tratare (Taia și Zănoaga);
  • Realizarea a 6 stații de pompare (2 în Petroșani, 2 în Lupeni și 2 în Uricani).
 • Valoarea proiectului este de 90 milioane de euro și va fi finanțat prin programul POIM.
 • În prezent, Cererea de finanțare împreună cu documentele suport este finalizată. Se estimează semnarea Contractului de finanțare în luna ianuarie Astfel, vom fi primul Operator Regional care semnează un contract de finanțare aferent POIM.
 1. Specificații:

Am prezentat doar câteva dintre realizările primelor 7 luni de mandat PSD la conducerea Consiliului Județean. Punctele de mai sus pot fi completate cu alte realizări, ale căror efecte se vor vedea în timp, dintre care unele țin de reoganizarea activității unor sectoare vitale ale instituției Consiliului.

Am vrut să arăt un singur lucru: că ne-am făcut treaba, că ne ținem de cuvânt. Ne-am asumat acest mandat prin proiectul nostru HUNEDOARA PUTERNICĂ, iar acest proiect trebuie să continue. Aici nu este vorba despre un om, este vorba despre o întreagă echipă, care trebuie să funcționeze impecabil.

Echipa înseamnă nu numai președintele sau vicepreședinții instituției, înseamnă toți consilierii județeni și toți angajații Consiliului Județean, care trebuie să-și facă, în egală măsură și potrivit atribuțiilor lor legale, datoria.

Am încercat – și cred că am reușit! – să închegăm o relație corectă a autorității județene cu autoritățile locale. Această relație trebuie completată cu parlamentarii noi aleși de către hunedoreni. În felul acesta, circuitul informației, suportul uman și de funcțiuni destinate realizării devoltării județului Hunedoara va fi complet.

În această relație, nu există însă subordonare. Aici nu este vorba despre șefi și subordonați. În această relație există numai parteneriate sau relația nu există pur și simplu, în sensul că nu funcționează. Singura formulă viabilă este una instituționalizată, realizată exclusiv în temeiul legii și al voinței celor care ne-au mandatat cu votul lor: hunedorenii. Este mesajul pe care sper ca toată lumea să îl înțeleagă în mod corect!

Laurențiu Nistor

Președintele Consiliului Județean Hunedoara