Primă de relocare pentru șomerii care își găsesc de lucru la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu

fara ajofmAJOFM Hunedoara informează că șomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate, aflată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu/reședință, pot primi cel mult 900 de lei pe lună, timp de maximum 36 luni.

”Este vorba despre prima de relocare ce constă în 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie și utilități, aceasta fiind plafonată la 900 de lei pe lună. Prima este neimpozabilă și se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj”, spune diectorul executiv al AJOFM Hunedoara, Alin Fara.

Pentru a beneficia de acești bani, persoanele interesate trebuie să facă o cerere și să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

  • să fie înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;
  • să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni;
  • localitatea unde trebuie prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km față de localitatea de domiciliu sau de reședință:
  • să își schimbe domiciliul sau să își stabilească reședința în localitatea (sau în localitățile învecinate) unde va lucra;
  • să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situația în care este persoană singură sau împreună cu familia acestuia;
  • să nu aibă locuință de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de stat.

”Important de știut este că beneficiarii primei de relocare sunt obligați să restituie banii primiți dacă într-o perioadă de 12 luni de la angajare revin la vechiul domiciliu (sau la vechea reședință). Totodată, banii trebuie restituiți dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează prin acordul părților sau prin demisie sau printr-o notificare scrisă (la inițiativa salariatului), în timpul perioadei de probă”, mai arată Nicolae Fara.