Poetul hunedorean Nicolae Crepcea sărbătorit de Biblioteca județeană din Deva

crepciaBiblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează în ziua de 16 februarie 2017, ora 1700, la Sala de Lectură a Bibliotecii, un eveniment cultural dedicat poetului Nicolae Crepcia la împlinirea vârstei de 65 de ani. Cu acest prilej Biblioteca Județeană îi va dărui biobibliografia intitulată Nicolae Crepcia – o viață sub semnul poeziei.

”În viața literară a județului Hunedoara, dar nu numai, poetul Nicolae Crepcia ocupă un loc aparte, un loc cucerit prin talent, sensibilitate și originalitatea mesajului liric din întreaga lui creație. Dăruit cu har poetic, a făcut din poezie o pasiune de o viață, versurile pe care le-a scris încă din fragedă tinerețe fiind remarcate și apreciate atât de cititori, cât și de criticii literari și de confrații întru poezie. Acum, la vârsta deplinei maturități, poetul Nicolae Crepcia se prezintă cu o operă poetică impresionantă, cu volume care îi vădesc talentul cu totul remarcabil”, spune Ioan Sebastian Bara, managerul Biblitecii județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Acesta arat că Nicolae Crepcia, „poetul de la Brotuna”, unde s-a născut la 16 februarie 1952, este un poet care își află un binemeritat loc în pleiada de poeți hunedoreni remarcabili: Dan Constantinescu, Iv Martinovici, Neculai Chirica, Eugen Evu, Ioan Evu, Radu Igna, Valeriu Bârgău, Mariana Pândaru, Paulina Popa, Aurelian Sârbu, Sânziana Batiște și mulți alții.

”De-a lungul carierei sale poetice, Nicolae Crepcia a primit numeroase premii, a fost menționat în cronici literare elogioase semnate de nume prestigioase ale literaturii române. A fost și este, însă, o prezență discretă, neostentativă în viața culturală, lăsând ca paginile de literatură pe care le scrie să vorbească de la sine. Evenimentul va fi un bun prilej pentru publicul iubitor de poezie să se întâlnească cu acest remarcabil poet, tot mai apreciat de cei care înțeleg valoarea poeziei adevărate”, mai spune Ioan Sebastian Bara.

Afis CREPCIA