Post vacant temporar, de îngrijitor, la Primăria din Vulcan

primaria vulcanPRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN cu sediul în  localitatea VULCAN, Bld. MIHAI VITEAZU, nr. 31, jud. HUNEDOARA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului – îngrijitor – Compartiment Administrativ deservire – post vacant temporar contractual pe perioadă determinată. Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: şcoala generală (absolvent 8 clase)

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 27.02.2017, ora 1100, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 01.03.2017, ora 1100, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 5 zile de la afisare, la sediul institutiei.

Date contact: Oprean Daniela tel. 0254570340, int. 217