Consiliul local Petroșani se întrunește luni în ședință. Află aici ce subiecte sunt în dezbatere.

consiliul-local-petrosani1Întrunirea aferentă lunii februarie a Consiliului local al municipiului Petroșani a fost convocată de primarul Tiberiu Iacob Ridzi  pentru data de 13 februarie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul  proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii si al Bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani pe anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii pe centrele de executie bugetara din municipiul Petrosani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/prescolar/an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 42.905 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata
impozitului / taxei pe clădiri și a impozitului / taxei pe teren.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții ” Construire grădiniță cu program normal şi prelungit „.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr. 2 și transformarea în Grădiniță cu program normal”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 b/I la HCL nr.257/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun pe anul 2017 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate în vederea prelungirii activităţii consorţiului şcolar format din Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani şi Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Varvara” Aninoasa, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unui teren din proprietatea privată a statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 68 mp., situată în DN 66, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu prestări servicii, în suprafaţă de 137 mp, notat în CF nr.60923–C1-U15 Petroşani nr. Cadastral 60923–C1-U15 situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.120, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Diverse