Noi dezbateri, astăzi, în Consiliul local Vulcan. Vedeți aici ce subiecte vor aborda consilierii.

consiliul-local-vulcan1Consiliul local al municipiului Vulcan se întrunește joi, 23 februarie 2016, în ședință.  Pe ordinea de zi figurează 7 proiecte de hotărâre, care urmează să fie supuse dezbaterii și aprobării forului legsilativ de la Vulcan, după cum urmează:

  1. Proiect de hotătâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către SNTGN Transgaz , pe durata de existență a proiectelor SNT a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Vulcan
  2. Proiect de hotătâre privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor”, județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum șI acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare
  3. Proiect de hotătâre privind aprobarea valorii actualizate a investiției “Modernizare trotuare și alei rutiere în zona liceu Centru Vechi”
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investiției “Alee, trotuar, scări – Proiect cartier Traian”
  5. Proiect de hotătâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciul de salubrizare al municipiului Vulcan
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 77/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Vulcan în Consiliile de Administrație al Spitlaului municipal Vulcan
  7. Proiect de hotătâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2017.
  8. Diverse, petiții, întrebări, interpelări

Ședința Consiliului local al municipiului Vulcan este programată să înceapă la ora 11,00 la sala de ședințe a primăriei din localitate.