Concurs pentru post de inspector la Direcția de Asistență Socială Petroșani

angajare concursConsiliul local al Municipiului Petroșani

Direcția de Asistență Socială Petroșani

ANUNȚ CONCURS

Direcția de Asistență Socială Petroșani organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul IA, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, vechime în muncă în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Concursul se va organiza la sediul Direcției de Asistență Socială, situate în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 90, în data de 05.04.2017 ora 10,00 – proba scrisă și în data de 10.04.2017 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 27.03.2017, ora 16,00.

Relații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției, Compartiment Resurse Umane-Juridic sau la telefon nr. 0254542731, interior 105.