Semne bune dar și îngrijorări privind Bugetul local al municipiului Petroșani pentru 2017

bugetpetrosani1Reprezentanții autorităților publice locale din municipiul Petroșani au prezentat astăzi publicului interesat proiecția bugetară a municipalității pentru anul 2017. La eveniment a fost prezent primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, viceprimarul Florin Nicolae, șefi ai seviciilor publice din cadrul Primăriei și o parte a membrilor Consiliului local.

Din informațiile prezentate, reiese că bugetul local al municipiului Petroșani este construit pe baza unor venituri estimate la circa 76 de milioane de lei, cheltuielile prevăzute fiind sensibil mai mari, datorită excedentului bugetar din anii anterioar, care se află la dispoziția autorităților locale. O primă analiză comparativă arată că, pentru anul 2017, Primăria Petroșani are la dispoziție cu circa 1,3 milioane de lei mai puțini bani decât în anul precedent. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi spune că îngrijorile sunt și mai mari dacă avem în vedere, pe de o parte, faptul că, toto comarativ cu anii anteriori, gradul de încasare după primele două luni este mai mic decât în perioada similară a anilor precedenți, iar pe de altă parte majorarea salariilor din administrația locală cu 20% cade tot în sarcina autorităților locale.

Chiar și așa, grație unei abordări precaute a cheltuielilor bugetare, primarul Tiberiu Iacob Ridzi crede că așa cum nici până acum nu au existat probleme bugetare, nici în acest an acestea nu-și vor face apariția în execuția bugetară. Mai mult, primarul Petroșaniului crede că, proiectul de buget dezbătut astăzi și care urmează să fie supus aprobării Consiliului local pe 23 martie, este unul echilibrat, care răspune atât nevoilor de funcționare a administrației locale, cât și cheltuielilor de natură sociale precum și intențiilor de dezvoltare. În ceea ce priveşte capitolul de investiţii, acestea se vor realiza din trei surse: buget local, buget naţional şi fonduri europene şi am certitudinea că investiţiile propuse vor avea finalitatea pe care o dorim cu toţii: DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI PETROŞANI”, dă asigurări primarul Tiberiu Iacob Ridzi. 

În ceea ce privește principalele lucrări de investiții publice programate entru anul 2017,  acestea au fost prezentate succint, de către directorul DADPP Petroșani, Daniel Vișan: ”Avem deja în execuție lucrări de construcții pentru obiectivul “Dezvoltarea domeniului schiabil”, unde am prevăzut pentru acest an 50.000 lei; lucrări de construcții centrale și rețele termice pe gaz pentru Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” – 13.600 lei; lucrări de construcții puncte centrale și rețele termice pe gaz pentru Colegiul Național ”Mihai Eminescu” – 11.000 lei; lucrări de construcții puncte și centrale termice pe gaz pentru Școala Gimnazială nr. 2 – 12.500 lei; lucrări de construcții puncte și centrale termice pe gaz pentru Școala generală nr. 6 – 12.100 lei; alimentare cu gaze naturale, construcție stație sector pentru obiectivele din Colonie, Școala Gimnazială nr. 2, Grădinița nr. 2, cantina socială, punct de colectare deșeuri – 672.000 lei.”

Daniel Vișan a vorbit și despre investițiile noi, care vor fi demarate în acest an la capitolul de servicii de dezvoltare publică. Acestea vizează, print6re altele; achiziționarea de echipamente pentru locuri de joacă în valoare de 50.000 lei, achiziția unui motofierăstrău – 3000 lei, asistență tehnică pentru obiectivul de investiții de dezvoltare a domeniului schiabil din zona turistică Parâng – 8300 lei, reabilitare instalații de încălzire la Grădinița nr. 5 cu program normal de pe strada Independenței – 3000 lei, reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva Petroșani – 442.000 lei, reabilitare termică grădinița nr. 2 cu program normal – 227.000 lei, rampă de acces pentru persoanele cu handicap cu privire la clădirea Serviciului Public de Asistență Socială – 10.000 lei, documentație tehnică pentru studiu de fezabilitate pentru construire de hală industrială în zona parcului industrial – 50.000 lei, elaborare DALI și proiect tehnic reabilitare stradă 1 Decembrie 1918 din Petroșani, DN 66 – 1600 lei, documentație tehnico-economică pentru refacere zid de sprijin și acces strada Măgura – 705 lei, reabilitare strada 1 Decembrie 1918, DN 66 – 960.000 și altele.

bugetpetrosani2

Atragerea de fonduri europene și guvernamentale rămâne o prioritate pentru Adminstrația Locală de la Petroșani și în anul 2017. Din acest punct de vedere, directorul executiv al Primăriei, Paulina Dragoș a exlicat că deja există prevăzute în structura Bugetului local sumele necesare pentru elaboarea documentațiilor necesare în acest sens. “Avem prevăzute sume pentru elaborarea DALI pentru eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani P+2, P+3, P+4 – 200.000 lei, servicii de elaborare DALI pentru eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani P+8, P+10 – 100.000 lei. Avem proiectele de execuție pentru obiectivele de investiții care sunt cuprinse în programul național de dezvoltare locală, respectiv realizarea lucrărilor la grădinița cu program normal – 370.000 lei și mai avem execuție lucrări pentru obiectivul de invetsiții construire grădiniță cu program normal și prelungit de la școala IG Duca – 1700 mii lei. Aici avem pentru servicii de șantier 15.000 lei. Pentru obiectivele de investiții care sunt finanțate prin CNI, respectiv reabilitarea și modernizarea cinematografului Victoria avem o sumă de 240.000 lei care este pentru partea de amenajări exterioare și o sumă de 50.000 de lei pentru branșamente. Acestea sunt sume care nu se finanțează prin Programul național de dezvoltare locală și trebuie să le asigurăm de la bugetul local. Avem sume prevăzute pentru modernizare străzilor din Colonie, respectiv execuție lucrări pentru obiectul de investiții “modernizare strada grivița Roșie” – 1221 mii lei, execuție lucrări pentru obiectul de investiții “modernizare strada Radu Șapcă” – 1312 mii lei, execuție lucrări pentru obietivul de investiții “modernizare strada Micu Klein” – 1262 mii lei. Tot pentru aceste obiective avem și partea de asistență tehnică din partea proiectantului 4,7 mii lei pentru Grivița Roșie, 4,6 mii lei pentru Radu Șapcă și 4,8 mii lei pentru Micu Klein. Avem și partea de modernizare strada Gheorghe Doja, aici avem proiectare și execuție 726 mii lei. Avem proiectul privind studiul de încălzire în municipiul Petroșani – 46.000 lei și am prevăzut și o strategie de eficiență energetică de 51 mii lei. Pentru partea de fonduri europene avem depus proiectul privind modernizarea și amenajarea Muzeului Mineritului – 10.000 lei”,  a spus Paula Dragoș, director executiv Direcția Tehnică.

Și în ceea ce privește asistența socială, Primăria Petroșani are prevăzute în buget resursele necesare pentru acoperirea tuturor estimărilor făcute de Direcția de specialitate. ”Contribuțiile în parteneriatele cu centrele sociale sunt în jur de 200.000 lei, tichetele sociale de Paște – 300.000 lei, ajutoare de urgență avem estimate în jurul sumei de  100.000, cheltuielile cantinei de ajutor social sunt de 250.000 lei”, a precizat Cristina Mraz, director executiv DPLAS Petroșani.

Lucrurile ar putea sta însă ceva mai bine începând de anul viitor când guvernul ia în calcul ca sumele provenite din impozitul pe venit să constituie integral, venit la bugetul autorităților publice locale.