Convocator / ASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI STRAJA-VALEA JIULUI

convocatorASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI STRAJA-VALEA JIULUI ŞI COMITETUL DIRECTOR anunţă membrii asociaţiei că în data de 31.03.2017, ora 17,00 este programată derularea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Vulcan, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul (darea de seamă) Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în anul 2016;
  2. Raportul Comisiei de cenzori;
  3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de rezultate şi anexe pentru anul 2016;
  4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) pe anul 2017. Adoptarea Deciziei privind utilizarea (destinaţia) fondurilor;
  5. Completarea membrilor Comitetului Director;
  6. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală din 31.03.2017 nu va fi statutară, aceasta se va reprograma pentru data de 07.04.2017, ora 17,00 în aceeaşi locaţie.

CONSILIUL DIRECTOR