Convocator / ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ 818 URICANI

convocatorASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ  818 URICANI convoacă membrii asociaţiei în data de 02.04.2017, ora 13,00 la Pensiunea ”Maia” din orașul Uricani, pentru Adunarea Generală, în conformitate cu Statutul asociației.

În cazul în care Adunarea Generală nu poate fi ținută, din motiv de lipsă a cvorumului necesar, aceasta se va reprograma, fără altă convocare după 7 zile, respectiv în data de 09.04.2017, ora 13,00 în aceeaşi locaţie.

CONDUCEREA