Scrisoarea anuală a primarului orașului Petrila, VASILE JURCA, privind activitatea administrativă din anul 2016

foto SCRISOAREStimați cetățeni ai orașului Petrila,

Răspunzând unei prevederi legislative, dar mai ales din dorința de a aduce în fața dumneavoastră în mod transparent – așa cum mi-am propus să o fac pe parcursul întregului meu mandat de primar – activitatea Administrației Publice Locale pe care m-ați ales să o conduc, folosesc acest instrument de comunicare pentru a vă reaminti principalele realizări pe care le-am avut în anul 2016, dar și câteva din intențiile pe care le am pentru noul an 2017.

Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru modul responsabil în care ați înțeles că achitarea taxelor și impozitelor locale reprezintă o resursă principală pentru bugetul localității, fapt care a făcut posibilă o colectare semnificativă a acestora în cursul anului 2016.

Preocupările noastre pentru dezvoltarea comunității locale au vizat însă și atragerea de resurse fiananciare suplimentare, care să ne ajute la implementarea unor proiecte de investiții și de dezvoltare a orașului Petrila.

Astfel, vă informez că, dacă la început de an 2016 bugetul prognozat al orașului Petrila a fost de 27.206.000 lei, după ultima rectitificare pozitivă am atins cifra de 38.393.620 lei, din care am realizat efectiv 38.256.180 lei, adică aproape 100%.

O bună parte din resursele financiare ale anului trecut

s-au îndreptat spre achitarea obligațiilor de plată pentru diverse lucrări, bunuri și servicii angajate de vechea administrație, dar și a unor noi lucrări de investiții publice.

Petrila Stimați petrileni,

În anul 2016 am căutat ca, prin întreaga mea activitate, să răspund solicitărilor și așteptărilor cât mai multora dintre dumneavoastră și îndrăznesc să cred că, în bună parte, am reușit acest lucru.

Dincolo de activitățile curente desfășurate de compartimentele de specialitate ale Primăriei orașului Petrila, aș dori să vă aduc în atenție doar câteva din realizările anului precedent.

Astfel, dintre numeroasele activități de lucrări și investiții din anul 2016, se remarcă:

 • lucrări de curățenie și întreținere a drumurilor străzilor, parcurilor și zonelor verzi;
 • lucrări de deszăpezire;
 • lucrări de reparații la structura din lemn a mobilierului stradal;
 • am obținut contractul de finanțare pentru modernizarea și asfaltarea străzii Castanilor;
 • lucrări edilitar-gospodărești în cadrul Spitalului Petrila, la Ambulatoriu, SPLAS, stadion, popicărie, cămine și școli de pe raza orașului Petrila;
 • începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocului 58 din str. 8 Martie, pe finanțare de la bugetul de stat în baza Ordonanței nr. 18 a Guvernului;
 • realizarea ”Registrului spațiilor verzi” din orașul Petrila;
 • contractarea serviciilor pentru întocmirea Planului de Urbanism General (PUG) al orașului Petrila;
 • acordarea de terenuri pentru construcția de case pentru tineri, în baza prevederilor Legii 15;
 • lucrări de reabilitare a iluminatului stradal și realizarea, pentru prima oară, a unui iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă mai deosebit față de cel din anii anteriori, fapt care
  s-a bucurat de aprecieri numeroase din partea cetățenilor, mai ales a copiilor.

DSC_0128

Toate acestea se adaugă la lucrările majore de investiții în infrastructură, concretizate prin finalizarea efectivă a proiectelor privind reparația, asfaltarea și modernizarea străzilor: Colonie Cimpa, Burdești, Birăoni, Valea Cimpii. La acestea se adaugă lucrări similare de modernizare străzi, alei, trotuare și parcări în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, Minei și Al. Sahia, precum și construirea unui nou pod peste pârâul Jieț. Este corect să menționez că aceste proiecte au fost începute de vechea administrație, dar le-am finalizat și achitat integral după preluarea mandatului.

După cum știți, în vara anului 2016, orașul Petrila a fost puternic afectată, în mai multe rânduri, de calamități naturale (ploi, grindină, inundații). În urma acestora, am fost nevoiți să acționăm de urgență pentru realizarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților.

Pentru unele dintre acestea am reușit să finalizăm procedurile de licitație impuse de lege, urmând ca în acest an să trecem efectiv la realizarea lucrărilor care vor viza: refacerea podețelor și a zidurilor de sprijin la pâraiele Ludului,Copăcioasa, Coldești, Moșici, Cetății, Voislova și torent Boantei.

De asemenea, în urma distrugerilor provocate de calamități suntem nevoiți să refacem 1,5 km din structura străzilor principale din orașul Petrila, din care 1 km inlcusiv prin lucrări de asfaltare.

Pentru eficientizarea activităților edilitare, tot în cursul anului 2016, am dispus achiziționarea unei autoutilitare cu 7 locuri și benă, dar și a unui utilaj modern pentru tocarea resturilor vegetale.

utilaj petrila

Stimați cetățeni,

În activitatea curentă a administrației locale, o atenție deosebită am acordat și în cursul anului 2016 problemelor sociale, din nefericire încă destul de numeroase la nivelul comunității noastre. Acestea s-au materializat în acordarea unor facilități pentru persoanele vulnerabile dar și în depistarea și soluționarea cazurilor în care cei afectați de diverse probleme sociale sunt în special copiii.

Din punct de vedere statistic, activitatea pe care am depus-o în domeniul asistenței sociale se conturează astfel:

 • instituirea unor măsuri pentru respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului, în care au fost vizați 167 de copii cu diverse probleme familiale;
 • întocmirea altor 74 de dosare pentru acordarea alocației de susținere familială, care se adaugă la cele 76 existente;
 • susținerea unui număr de 596 de familii cu probleme sociale, conform prevederilor Legii 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale;
 • acordarea de ajutoare sociale, în medie pentru 115 familii/lună;
 • acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru 181 de familii;
 • acordarea de ajutoare de urgență pentru 20 de cazuri de acest tip, din cele 35 de dosare analizate;
 • acordarea de indemnizații și servicii sociale pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora;
 • acordarea unui număr de 1764 de cutii cu lapte praf pentru sugari;
 • distribuirea unui număr de 4600 de cutii cu alimente acordate de Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate;
 • acordarea unui număr de 370 de pachete cu dulciuri pentru copii, cu ocazia Crăciunului.
 • Acordarea unui număr de 271 de tichete sociale cu ocazia sărbătorii de Crăciun și altor 201 tichete sociale cu ocazia Paștelui.

jurca cu cetatenii1

Tot în cadrul măsurilor de asistență socială, Primăria și Consiliul local Petrila au sprijinit, inclusiv financiar, activitatea unor centre sociale recunoscute pentru activitatea lor, precum Organizația ”Salvați copiii”, Casa Pollicino sau Asociația Caritas Valea Jiului.

De asemenea, am făcut demersurile necesare pentru înființarea unui alt cabinet de medicină școlară generală, pe lângă celelalte două existente. Acesta urmează să fie pus în funcție, în acest an, la Școala gimnazială nr. 6, scop în care am demarat procedurile de scoatere la concurs a postului de medic, urmând să facem același lucru pentru posturile de asistent.

Activitatea cultural-sportivă și educațională a avut parte, de asemenea, de atenția cuvenită din partea administrației locale. Acest lucru s-a concretizat atât prin susținerea unităților școlare din Petrila, a Clubului copiilor și elevilor, a Casei de cultură și Bibliotecii orășenești, a unor ONG-uri locale precum și a tuturor secțiilor din cadrul Clubului Sportiv Petrila.

Numeroasele activități sociale, culturale, sportive și civice au fost evidențiate în mod constant în presa locală, motiv pentru care nu voi mai insista asupra acestora. Voi aminti însă că, în 2016, am organizat o serie de activități care au fost foarte apreciate de cetățeni, cum ar fi, de exemplu: Zilele orașului Petrila, Ziua Națională a României, Ziua Eroilor, activitățile tradiționale din localitățile aparținătoare Taia, Cimpa, Jieț sau cele două festivaluri naționale de folclor organizate la Petrila sub egida asociațiilor ”Junii Petrileni” și ”Rapsodia Munților”, care au avut un rol major în promovarea unei imagini pozitive a orașului nostru la nivel național.

folclor

Dragi cetățeni ai orașului Petrila,

Anul 2017 este pentru noi toți un an al provocărilor, un an de care depinde în mare măsură viitorul comunității noastre.

Încă din momentul în care mi-ați încredințat, prin votul din iunie 2016, conducerea comunității noastre, am spus că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a găsi soluții pentru continuarea activității miniere la ultimul bastion al extracției miniere din orașul nostru: Mina Lonea.

Semnalele pe care le-am primit în acest sens par a fi încurajatoare, odată cu vestea că CEH intenționează retragerea minei Lonea de pe lista sucursalelor sale propuse în programul inițial pentru închidere.

Chiar și în condițiile în care funcționarea minei Lonea va mai fi prelungită pentru o perioadă de timp, este însă imperios necesar să ne gândim la o nouă strategie de dezvoltare economică a orașului Petrila. În acest sens, deja am demarat un proiect prin care intenționăm reconfigurarea zonei de la fosta mină și preparație Petrila, unde vrem să construim un adevărat centru industrial, economic și administrativ al orașului. În acest scop, vom identifica resursele financiare pentru construirea de hale industriale de capacitate medie și mare, racordate la utilități, cu atât mai mult cu cât, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți investitori din țară și de peste hotare, există interes pentru dezvoltarea unor fabrici de producție în orașul nostru.

petrila11

Încă de la preluarea mandatului de primar, am avut discuții cu reprezentanți ai unor companii naționale și multinaționale, în dorința de a identifica posibilitățile unor investiții derulate de acestea în orașul Petrila, fapt care ar putea aduce locuri de muncă pentru cetățenii din orașul nostru. Pot să vă spun că aceste discuții nu au rămas doar la stadiul de intenție. Spre exemplu, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu un investitor austriac în vara anului trecut, s-a concretizat înființarea unei firme care va începe, în a doua jumătate a acestui an, o nouă activitate de producție în spațiul fostului bazin olimpic din str. Minei, în asociere cu firma Simaursom Petrila.

În același timp, ne dorim să încurajăm mediul de afaceri local, micii întreprinzători și fermierii din orașul Petrila, astfel încât aceștia să-și poată dezvolta activitatea, devenind piloni importanți în noua configurație economico-socială din orașul nostru. Una din măsurile pe care deja le-am luat în acest scop este reducerea taxei de concesiune pentru terenurile care au destinația unor activități de producție, de la 1,00 leu/mp până la 0,20 lei/mp (pentru suprafețe de peste 3000 mp).

Un alt proiect major pe care intenționăm să-l dezvoltăm începând cu acest an și pentru care am demarat întocmirea documentației în vederea obținerii avizelor necesare de la Ministerului Turismului, este dezvoltarea Domeniului Schiabil Șureanu și, odată cu acesta, punerea în valoare a întregului potențial turistic și agroturistic al orașului Petrila.

jurca1

Desigur, avem în plan pentru anul 2017 și realizarea unor alte investiții publice prin care să creștem gradul de confort al cetățenilor dar și să valorificăm o serie de oportunități de dezvoltare locală, în mod special în domeniul educației. Câteva din investițiile pentru care am pornit discuții preliminare sau chiar am identificat deja resursele de finanțare, vizează următoarele:

 • Continuarea programului de asfaltare a străzilor, trotuarelor și parcărilor din orașul Petrila;
 • Modernizarea, inclusiv prin turnarea de covor de asfalt, a străzilor Prundului, Florilor și aleea de la blocul 1 din str. Republicii, precum și străzile Parângului, Cărbunelui, Dacilor, Lunca, pentru care a fost depusă cerere de finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) la Ministerul Dezvoltării;
 • Reparații și modernizare alei, trotuare și parcări în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, T. Vladimirescu, Minei și Al Sahia, pentru care, de asemenea, a fost depusă cerea de finanțare pe PNDL;
 • Realizarea documentației de proiectare a lucrărilor de modernizare a străzilor Jieț-Moliviș, Tirici, Moșici și Galerie Cimpa;
 • Achiziționarea altor două utilaje noi, pentru efectuarea lucrărilor de curățenie stradală, respectiv de deszăpezire pe timp de iarnă;
 • Construirea unui bazin didactic de înot la Școala gimnazială nr. 5 (obiectiv pentru care am și depus o cerere de finanțare la CNI);
 • Reabilitarea și refuncționalizarea Cinematografului de la Cimpa (Lonea), pentru care am depus cererea de finanțare la CNI;
 • Reamenajarea Parcului Copiilor din orașul Petrila;
 • Construirea unui număr de două noi grădinițe, una la Școala ”Ana Colda” și alta la Școala ”I.D. Sîrbu”, pentru care, de asemenea, am depus deja cererea de finanțare la Ministerul Dezvoltării, tot pe PNDL;
 • Vom depune cereri de finanțare și pentru construirea unor noi săli de sport, necesare pentru activitățile de acest gen de la Școala gimnazială nr. 6, respectiv Școala gimnazială nr. 1.
 • Realizarea documentațiilor tehnice, în vederea accesării de fonduri europene și guvernamentale, pentru reabilitarea termică și estetică a Școlilor gimnaziale nr. 3 din Cimpa, nr. 2 ”Ana Colda” din Lonea, nr. 5, nr. 6, nr. 1, precum și a Colegiului ”Constantin Brâncuși” și reabilitarea Spitalului orașului Petrila.
 • Vom finaliza și lucrările de reabilitare de la blocul 58 din str. 8 Martie și vom începe lucrări similare la blocul 6 de pe str. Muncii, ambele cuprinse în programul finanțat de Guvern, pe Ordonanța 18. Tot în baza acestei opotunități de finanțare de la bugetul de stat, urmează să realizăm documentațiile necesare pentru reabilitarea blocurilor 3, 7 și 52 din str. 8 Martie.
 • Sperăm ca, în acest an, să putem începe lucrările pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe. În acest sens, vă informez că avem deja depuse mai multe proiecte care vizează reabilitarea termică a blocului A de pe str. M. Eminescu (proiect aflat în evaluare la ADR Vest din 5 august 2016) precum și a blocurilor 14 și 37 din cartierul 8 Martie și blocului 3 de pe str. Muncii (proiecte aflate în evaluare la ADR Vest din 2 noiembrie 2016). Intenționăm, de asemenea, să depunem alte proiecte pentru finanțarea pe POR a reabiliării termice pentru încă cel puțin 10 blocuri de locuințe din orașul Petrila. În acest sens, am finalizat deja proiectarea pentru blocurile 61 de pe str. Republicii, 28 de pe str. 8 Martie, blocul 1 de pe str. Muncii și blocurile 28, 30 și 22A de pe str. Minei.

petrila111

În mod evident, pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care mi le-am propus, o condiție esențială o reprezintă sprijinul dumneavoastră. Am convingerea că, așa cum ați dovedit și pe parcursul anului 2016, inlclusiv prin respectarea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, voi avea și în anul 2017 un sprijin constant din partea dumneavoastră, cetățenii orașului Petrila, motiv pentru care, încă de pe acum, țin să vă mulțumesc.

Vă asigur totodată că eforturile echipei care formează Administrația Publică Locală pe care o conduc se vor concentra pe rezolvarea tuturor problemelor semnalate de dumneavoastră, pe implementarea proiectelor prin care ne dorim ca anul 2017 să aducă un așteptat restart al economiei locale, cu locuri de muncă și venituri mai mari la buget, iar odată cu acestea, prosperitate pentru întreaga noastră comunitate.

afis jurca Cu aceste gînduri și speranțe, vă doresc să aveți un an 2017 pe măsura așteptărilor.

Cu deosebită considerație,

Primarul dumneavoastră,

Vasile Jurca