Primăria Petrila invită cetățenii să depună declarația pentru taxa de salubritate

taxePRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CETȚENII ORAȘULUI PETRILA
VĂ REAMINTIM FAPTUL CĂ DATA DE 31 MARTIE 2017 REPREZINTĂ TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE.
PERSOANELE CARE NU AU DEPUS ÎNCĂ ACEASTĂ DECLARAŢIE SUNT AŞTEPTAŢI, PÂNĂ VINERI 31 MARTIE, SĂ O FACĂ LA URMĂTOARELE LOCAŢII:

– SEDIUL SERVICIULUI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DIN STRADA MINEI, BL.33-PARTER;
– SEDIUL S.C. EDIL SAL PREST S.A. DIN STRADA PRIVIGHETORILOR, NR.5
– PUNCT DE LUCRU S.C. EDIL SAL PREST S.A. DIN STRADA ANA COLDA, NR.15(LANGĂ SERĂ).

DECLARAŢIA SE POATE DEPUNE ŞI ON-LINE PE ADRESA DE E_MAIL: taxe.petrila@yahoo.com

ANEXĂM LA PREZENTA MODELUL DECLARAŢIEI APROBAT PRIN H.C.L. NR.246/2016

 

ROMÂNIA                                                                                       

JUDEŢUL HUNEDOARA

ORAŞUL PETRILA

Nr.____________/___________

 

DECLARAŢIE

                          privind  stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice

 

Subsemnatul(a)____________________________________________________,

având Cod Numeric Personal_________________________________(se înscrie CNP al capului de familie) proprietar al imobilului situat în Petrila, în str.________________, nr._____, bl.___, sc.___, ap.____, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru cei care fac declaraţii mincinoase, că la adresa mai sus menţionată locuiesc__________1) persoane şi că am 2) _____ sau  nu am_alte proprietăţi.

Totalul de ______persoane menţionate mai sus este compus din:

Număr membri familie _______

Număr chiriaşi _______

Alte persoane_______

Persoane scutite de la la plata taxei de salubrizare______.

Motivele scutirii (se vor depune documente justificative):_____________________________________________________________

 

Petrila,                                                                                     Semnătura

Data___________________

 

Cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt reale şi documentele anexate sunt în conformitate cu originalul

____________________________________________________________________

  • se va menţiona numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată.
  • pentru fiecare proprietate se completează câte o declaraţie.