Noi reglementări pentru comercializarea țigărilor

Home Economie Noi reglementări pentru comercializarea țigărilor

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi şi cetăţenilor, faptul că, potrivit Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, ulterior datei de 20.05.2017, conform art. 27 alin. (2) din lege, nu mai este permisă introducerea pe piaţă a următoarelor produse neconforme cu prevederile legale:

  1. produsele din tutun fabricate sau puse în libera circulaţie şi etichetate în conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 201/2016;
  2. ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse în libera circulaţie înainte de 20 noiembrie 2016;
  3. produsele din plante pentru fumat, fabricate sau puse în libera circulaţie înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 201/2016.

Nerespectarea obligaţiilor de comercializare a ţigaretelor şi produselor din tutun neconforme cu noile reglementări legale constituie contravenţii dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii infracţiuni şi sunt sancţionate conform prevederilor art. 23 din lege.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor intră în competenţa  Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.