Firmele din Regiunea Vest mai au la dispoziție 40% din banii europeni pentru IMM-uri

Home Economie Firmele din Regiunea Vest mai au la dispoziție 40% din banii europeni pentru IMM-uri

IMM-urile din Regiunea Vest care vor să acceseze fonduri nerambursabile pentru a-și dezvolta activitatea mai pot să depună proiecte spre finanțare până în data de 30 august 2017, la ora 12:00, în cadrul Priorității de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltare a serviciilor” a Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Condițiile specifice de accesare sunt detaliate în cadrul Ghidului specific acestui apel de proiecte – ghid care se găsește pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro), la secțiunea Ghiduri de finanțare/Apelurilansate.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, proiectele primind finanțare în funcție de punctajele obținute în cadrul etapelor de evaluare și în limita alocării financiare pentruRegiunea Vest.

Finanțarea vizează investiții în mediul urban – cu excepția întreprinderilor mijlocii în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural.

Valoarea finanțării nerambursabile acordată este de minimum200.000 euro și maximum 1 milion de euro. Contribuția solicitantului de finanțare, din valoarea eligibilă a proiectului, diferă în funcție de dimensiunea firmei,

  • 45% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici
  • 55% pentru întreprinderile mijlocii