Universitatea din Petroșani organizează un nou concurs de admitere

Universitatea din Petroșani organizează un nou concurs de admitere pentru locurile rămase disponibile în cadrul diverselor specializări e la cele trei facutăți componente.

Concursul se va desfășura în perioada 4-15 Septembrie 2017. Doritorii își vor putea depune dosarele, în această perioadă, la cele trei centre de înscriere, deschise la Petroșani (sediul central al Universității din Petroșani zilnic ntre orele 8-15, sâmbăta și duminica între orele 8-12), Deva ( la sediul Liceului Tehnologic Grigore Moisil Str. Titu Maiorescu, nr. 24 Tel. 0741073229 (Gabriela Alb) Program 10-25 iulie 2017 L-V orele 14-18 S orele 9-12), Hunedoara (la sediul Colegiului Economic Emanoil Gojdu Str. Alexandru Vlahuţă, nr. 1 Bis Tel 0254-711150 Program 10-25 iulie 2017 L-V orele 8-16) sau Tg. Jiu (la sediul Casei de Cultura a Sindicatelor Str. Traian, nr. 5 0742005960 (Adelin Ungureanu) Program 10-25 iulie 2017 L-V orele 9-13),

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul, iar pentru masterat taxa de înamtriculare este de 60 de lei. Cei admiși la taxă platesc și o parte a taxei de școlarizare în momentul înmatriculării.

Admiterea la studiile de licență se organizează prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel: – 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; – 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale. Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro