Comunitățile marginalizate din Vulcan au o șansă mare la dezvoltare, dar trebuie să se implice activ pentru a nu-i da cu piciorul

Municipiul Vulcan se numără printre localitățile din România în care autoritățile își doresc să utilizeze la maximum resursele financiare europene pentru combaterea și eradicarea sărăciei și pentru incluziunea socială a categoriilor vulnerabile de cetățeni. În acest sens, în urmă cu un an, primăria Vulcan a devenit partener al unei firme din Brad și al unui Institut de Cercetări Sociale din Timișoara, împreună cu care a fost adjudecat un proiect derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, din bani europeni.

Prima etapă a acestui program social, economic și administrativ intitulat ”Împreună pentru viitorul Vulcanului” implică elaborarea unei Strategii a zonelor vulnerabile în care se dorește implementarea unor proiecte de dezvoltare, pentru elaborarea căreia autoritățile locale și partenerii acesstora în proiect au nevoie de consultarea cetățenilor din acetse zone. Astăzi, la sediul Primăriei municipiului Vulcan a avut loc o consultare publică la care au fost invitați să ia parte toți cei interesați de implementarea acestui proiect.

Chiar dacă numărul acestora nu a fost pe măsura așteptărilor, edilii spun că proiectul va avea succesul scontat, astfel încât în baza noii Strategii locale să poată fi atrase, în anii următori, cât mai multe fonduri europene de dezvoltare. ”Ca să putem obține fonduri europene, trebuie să realizăm, înainte de toate, această nouă strategie, în care să cuprindem tot ce dorim noi să facem pentru zonele vulnerabile din punct de vedere social din Vulcan. În acest scop, am împărțit orașul în 5 zone de interes, cunoscute ca fiind marginalizate, respectiv Micro 3 B, Centrul Vechi, Colonia de Jos, Crividia și  Morișoara. Pornind de la acestea, Vulcanul își propune un proiect diversificat, atât pentru proiecte în domeniul administrației, cât și a micilor întreprinzători”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

În opinia funcționarului public responsabil cu elaborarea de proiecte europene la Primăria municipiului Vulcan, Monica Munteanu, după finalizarea consultărilor publice și constituirea Grupului de Acțiune Locală (GAL), auoritățile locale împreună cu parterenii săi din proiect vor întocmi Strategia locală în baza căreia vor putea fi formulate, în următorii 5 ani, alte cereri de finanțare din fonduri europene pentru execuția unor lucrări de infrastructură, pentru susținerea și dezvoltarea mediului antreprenorial și de afaceri, precum și pentru derularea unor proiecte sociale, fondurile eligibile disponibile fiind de până la 7 milioane de euro.

”Vulcanul are ocazia să fie în primul eșalon al orașelor din România care realizează astfel de acțiuni. Noi avem și o experiență de lucru în comunitățile dezavantajate și, în special, în cele de rromi, pentru că după cum este bine știut, și la Vulcan proportia celor de etnie rromă este una extrem de ridicată, mai ales în comunitățile marginalizate unde însă am văzut și o evoluție în timp a acestora. Suntem acum și aici într-o situatie în care există un proces care presupune participarea la luarea deciziilor, atât a reprezentanților celor din administrația locală, cât și a reprezentanților membrilor din comunitățile vizate. După finalizarea acestor dezbateri, vom contura proiectele care se doresc a fi realizate și așteptăm câteva milioane de euro pentru Vulcan, bani cu care să compensăm decalajul ce există în aceste comunități astăzi încă marginalizate”, a declarat Călin Rus, directorul Institutului Intercultural Timișoara, partener al acestui program.

Dezbaterile și consultările populației pe acest subiect vor continua și în perioada imediat următoare, urmând ca toate informațiile colectate, propunerile și sugestițiile aduse de membri comunității locale din municipiul Vulcan să fie luate în considerare la elaborarea noului document strategic care poate aduce alte noi resurse financiare, consistente și nerambursabile pentru municipiul Vulcan.

”Ceea ce este foarte important este însă ca oamenii să înțeleagă importanța acestui demers în care ne aflăm astăzi. Consultările publice și dezbaterile problemelor cu care se confruntă oamenii, deși sunt probleme cunoscute în bună parte de noi, cei din administrația locală, nu pot fi rezolvate dacă nu ne implicăm activ în astfel de dezbateri. Doar discuțiile la colț de stradă, criticile nefondate și postările de pe facebook nu pot constitui o dezbatere concretă asupra a ce, când și cum trebuie să facem pentru a crește gradul de modernizare și în cartierele mărginașe ale Vulcanului”, concluzionează Gheorhghe Ile, primarul Vulcanului.