România își numește atașați de turism în străinătate

Atașatul de turism, o nouă funcție care se înființează în cadrul Ministerului Turismului, va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone. Aceasta reprezintă una dintre măsurile aprobate astăzi de Executiv, prin modificarea și completarea Ordonanței nr. 58/1988, pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii de turism în România.

Definirea funcției de atașat de turism prin stabilirea în mod concret a competențelor, rangului de reprezentativitate externă și modalității de recrutare în vederea reprezentării intereselor României și a sectorului economic al turismului la nivel internațional, vine în contextul desființării reprezentanțelor de promovare turistică, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi prezentate în Raportul de audit al performanței fostei Autorități Naţionale pentru Turism.

Potrivit ordonanței, funcțiile de atașat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, de angajați ai Ministerului Turismului, ai instituțiilor subordonate acestuia și de personalul detașat în minister.

Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al Ministrului Turismului şi al Ministrului Afacerilor Externe. Stabilirea țărilor și a perioadei în care atașatul de turism efectuează misiunea de reprezentare a României se realizează prin ordin al Ministrului Turismului, cu avizul MAE.

Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat de turism, persoanelor care ocupă această funcţie li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, conform legii, și li se aplică dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

Sumele necesare pentru trimiterea în străinătate a atașatului de turism se asigură din bugetul Ministerului Turismului, conform prevederilor legale privind drepturile în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Atașații de turism se supun autorității șefului miniunii diplomatice din care face parte în vederea îndeplinirii atribuţiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare.