Primăria municipiului Vulcan / Anunțuri licitație publică terenuri

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 12/09/2017, ora 1130, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31, pentru închirierea unui teren  în  suprafață de 27 mp , situat  pe str. Nicolae Titulescu, nr. 25. bl.G,  în vederea amenajării unei terase(anexa nr.1).

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.49/2017, iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de  4.65  lei/mp/lună, pentru terenul în suprafaţă de 27 mp, conform anexei nr. 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei .

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate .

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 07.09.2017, ora 1300.

Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate  închiria pe baza unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340, interior 214,  zilnic între orele 10 – 14.

PRIMAR,

Ing. GHEORGHE  ILE

***

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 12/09/2017, ora 1030, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de 35,49 mp, situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 81, în vederea amenajării unei terase   (anexa nr.1).

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 50/2017 , iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de  4.65  lei/mp/lună, pentru terenul în suprafaţă de 35,49 mp, conform anexei nr. 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei .

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate .

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 07.09.2017, ora 1300.

Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate  închiria pe baza unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340, interior 214,  zilnic între orele 10 – 14.

PRIMAR,

Ing. GHEORGHE  ILE

***

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 12/09/2017, ora 10, la sediul Primăriei Vulcan,  b-dul M.Viteazu nr.31, pentru închirierea unui teren  în suprafață de 42 mp , situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 82, în vederea amenajării unei terase  (anexa nr.1).

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.48/2017 , iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de  4.65  lei/mp/lună, pentru terenul în suprafaţă de 42mp, conform anexei nr. 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei .

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare: nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate .

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 07.09.2017, ora 1300.

Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate  închiria pe baza unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340, interior 214,  zilnic între orele 10 – 14.

PRIMAR,

Ing. GHEORGHE  ILE

***

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 12/09/2017, ora 1100, la sediul Primăriei Vulcan ,  b-dul M.Viteazu nr.31, pentru închirierea unui teren  în suprafață de  53 mp , situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 80, în vederea amenajării unei terase (anexa nr.1).

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 57/2017, iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de  4.65  lei/mp/lună, pentru terenul în suprafaţă de 53 mp, conform anexei nr. 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei .

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate .

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 07.09.2017, ora 1300.

Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate  închiria pe baza unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340, interior 214,  zilnic între orele 10 – 14.

  PRIMAR,

Ing. GHEORGHE  ILE