Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – 25 noiembrie

La 25 noiembrie, în fiecare an, este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

Sute de bărbați își arată solidaritatea cu femeile din întreaga lume în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, într-un marș împotriva violenței asupra femeilor

Adunarea Generală a ONU a adoptat, la 20 decembrie 1993, prin rezoluția 48/104, Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor. Comunitatea internațională și societatea civilă au stabilit că nu există circumstanțe atenuante pentru violența împotriva femeilor și fetelor. Acest act criminal și inacceptabil reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului. Totodată, efectul dăunător pe care violența îl are asupra femeilor împiedică progresele în multe domenii, reprezentând un alt obstacol în eradicarea sărăciei, combaterea HIV/SIDA, menținerea păcii și securității în lume.

La 17 decembrie 1999, Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția din 54/134 a stabilit marcarea în fiecare an, la 25 noiembrie, a Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Cu acest prilej, Organizația Națiunilor Unite a invitat guvernele, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze activități menite să trezească conștiința publică în fața acestor probleme, se arată pe site-ul oficial al ONU.

Activiștii pentru drepturile femeii marchează ziua de 25 noiembrie ca o zi împotriva violenței începând din 1981. Această dată comemorează asasinarea, în 1960, a celor trei surori Mirabal din Republica Dominicană, care militau pentru respectarea drepturilor lor, potrivit aceleiași surse.

Una dintre provocările majore cu care se confruntă, astăzi, eforturile de prevenire și de oprire a violenței împotriva femeilor și fetelor la nivel mondial este deficitul substanțial de finanțare. Ca urmare, lipsesc resursele pentru inițiativele de prevenire și de încetare a violenței împotriva femeilor și fetelor. Obiectivele privind Dezvoltarea Durabilă, care au ca țintă, printre altele, stoparea violenței împotriva femeilor și fetelor, oferă o promisiune imensă, dar trebuie să fie finanțate în mod adecvat pentru a aduce schimbări reale și semnificative în viața femeilor și a fetelor.

În acest sens, în acest an, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite au lansat Inițiativa Spotlight pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. O altă inițiativă care a ajutat la expunerea acestui flagel este campania ”UNiTE pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor” lansată în 2008 de către secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, care este susținută, în prezent, de succesorul său, António Guterres.

UNiTE se află în fruntea campaniei internaționale ”16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen” (”16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign”), care se desfășoară în fiecare an, în perioada cuprinsă între 25 noiembrie, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii și 10 decembrie, Ziua drepturilor omului, potrivit http://www.unwomen.org. În cadrul acestei campanii, ”UNiTE pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor” face un apel în vederea luării unor măsuri pentru creșterea gradului de conștientizare la nivel mondial și creării de oportunități pentru discuții în vederea depășirii provocărilor și găsirii de soluții.

Tema campaniei din acest an este ”Leave no one behind: end violence against women and girls”. Ca și în anii anteriori, UNiTE invită la evenimentul ”Orange the world”, culoarea aleasă — portocaliul — simbolizând un viitor luminos fără violență.

În 2015, o nouă agendă a dezvoltării globale a fost acceptată și aplicată la nivelul tuturor statelor lumii. Prin cele 17 obiective, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă acoperă politicile și acțiunile globale pentru următorii 15 ani. Printre altele, Agenda recunoaște egalitatea între sexe și emanciparea femeilor ca o prioritate-cheie și promite că „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. Obiectivul 5 are ca scop „realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor” și include obiective specifice pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor. Pentru prima dată, eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor a devenit o parte esențială a agendei globale de dezvoltare.

În 2011, a fost adoptată, la Istanbul, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Convenția cuprinde clauze generale, precum înscrierea principiului egalității între femei și bărbați în constituțiile și legislațiile naționale și abrogarea tuturor legilor și practicilor discriminatorii, dar și măsuri concrete. Documentul prevede, de asemenea, împreună cu măsuri de sensibilizare și de educare, obligația de a crea servicii de sprijin specializate pentru femeile victime ale violențelor și deschiderea unor refugii, dar și obligația de a înscrie interdicția de abuzuri în legile naționale.

Guvernul României a aprobat, la 23 septembrie 2015, proiectul de lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei de la Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

În România, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, și implicit a violenței în familie, reprezintă o parte integrantă a politicii de stat pentru protecția familiei și de sănătate publică, fiind soluționată legislativ prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie modificată prin Legea nr.25/2012. Legea nr.25/2012 stipulează că „prevenirea și combaterea violenței în familie face parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale și reprezintă o importantă problemă de sănătate publică și constituie, totodată, un obiectiv de interes național”.

În cadrul raportului privind evaluarea progreselor în atingerea Obiectivelor Dezvoltării Durabile din iulie 2017, notează www.un.org, se precizează că inegalitatea de gen este încă prezentă, la nivel mondial, privând femeile și fetele de drepturile lor fundamentale. Atingerea obiectivului privind egalitatea între femei și bărbați și a aceluia de acorda puteri depline femeilor și fetelor va necesita eforturi mai intense, inclusiv stabilirea unui cadru juridic ferm, pentru a înfrânge profund înrădăcinata discriminare bazată pe gen, care de multe ori rezultă dintr-o serie de atitudini patriarhale și reguli sociale conexe.

AGERPRES