Proiect european pentru implementarea managementului performant în administrația publică locală, la Vulcan

Municipalitatea din Vulcan are în implementare un nou program european care are în vedere elaborarea unui sistem de management performant în administrația locală. Intitulat “Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan”, proiectul de la Vulcan se derulează deja începând cu data de 14 februarie 2018.

Durata de implementare, conform graficului GANTT este de 16 luni. Valoarea totală a acestui proiect este de 421.870,99 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 421.870,99 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, asistență financiară nerambursabilă este în valoare de 413.433,57lei, valoarea finanțată din FSE (Fondul Social European) 358.590,34lei, valoarea finanțată de la bugetul de stat este de 54.843,23 lei, iar contribuția solicitantului este 8.437,42 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

”Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea sistemelor ISO și a instrumentului CAF aplicabile administrației locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020””, spune primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile.

Obiective specifice ale acestui proiect sunt:

1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Vulcan pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate;

2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Vulcan pentru o administrație publică eficientă, transparentă și adaptată nevoilor comunității locale;

3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților unui număr de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Vulcan în vederea utilizării unui management al calității și performanței la nivelul autorității publice locale.

Potrivit echipei de proiect, parcurgerea activităţilor proiectului va duce la următoarele rezultate:
* Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 1: CAF implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan;
* Sisteme de management ale performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 2 ISO 9001 implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan;
* Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3 120 persoane instruite și certificate la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan.

Echipa de implementare a proiectului, din partea UAT Vulcan este formată din: Munteanu Monica, Capriş Adrian Cosmin, Peter Rodica Mariana, Leonte Luminiţa, Moise Cristina şi Drăgoi Ovidiu.