Angajații lunii iunie la Apa Serv Valea Jiului

Finalul lunii iunie a consemnat din nou evidențierea celor mai buni dintre salariații de la Apa Serv Valea Jiului. Conducerea executivă a operatorului regional al serviciilor de apă și canalizare din regiunea Văii Jiului a evaluat, ca de fiecare dată, activitatea fiecăruia dintre angajații societății, dar și activitatea colectivă a secțiilor și departamentelor din cadrul acesteia, stabilind numele celor care au fost declarați angajații lunii iunie.

Potrivit deciziei luate de comisia de evalaure, angajații lunii iunie 2018 la Apa Serv Valea Jiului sunt:

  • Ioan Roth – maistru în cadrul sectorului apă – canal Lupeni;
  • Alexandra Ştefania Şorecău – funcţionar în activităţi comerciale în cadrul Serviciului Comercial;
  • Daniel Preda – organizator relaţii publice și mass-media în cadrul Serviciului Secretariat Administrativ Consiliere;

Similar, comisia de evaluare  a decis că, urmare a activității întregii echipe de salariați, colectivul Secției de Apă-Canal de la Lupeni merită titlul de ”Colectiv al lunii iunie 2018”.  Din componența acestui colectiv fac parte: Nicolae Arthur Ular, Albert Arpad, Ioan Roth, Mihai Bejenaru, Constantn Căldărar, Daniel Cârlig, Cristian Iosif  Ianc, Valentin Buliga, Dan Aristotel Calo, Constantin Stanciu, Adrian Petru Ulariu, Constantin  Matran, Cornel Râza, Sorin Constantin Varga, Constantin Vrabie, Lenuța Loredana Cârlig, Radu Rad, Gheorghe Voin, Martin Alexandru Ciurcu,  Simona Irimaș, Ionel Doru Simion.

Laureații premiilor pentru activitatea din luna iunie de la Apa Serv au fost invitați astăzi la sediul central al societății, în sala de festivități ”Nicolae Sădean”, unde au fost felicitați de echipa managerială. Cu toții au primit diplome care le atestă calitatea de salariați ai lunii iunie, dar și prime în bani.

”Desigur, acolo unde au apărut cele mai multe probleme legate de întreținerea și funcționarea rețelelor de apă și canalizare, în luna iunie, salariații noștri au avut misiunea de a se mobiliza și de a depune eforturi susținute pentru ca beneficiarii noștri să nu fie afectați de acestea. În luna iunie, am avut cel mai mult de lucru pe raza municipiului Lupeni, acolo unde  salariații noștri au intervenit  prompt la rezolvarea avariilor, dar în același timp s-au mobilizat exemplar pentru a finaliza și un important obiectiv de investiții pe care l-am asumat alături de administrația locală, respectiv introducerea noii rețele de apă și canalizare pe strada Pomilor, acolo unde Primăria și-a propus să asfalteze și strada. Îi felicit pe colegii noștri de la Lupeni și pe toți colegii care, la finalul activității din luna iunie, au reușit să-și adjudece titlul de angajați ai lunii”, a declarat Costel Avram, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.