Ședință de Consiliu local, astăzi, la Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani se reunește astăzi, 20 septembrie 2018, de la ora 15,00 în ședință pentru a dezbater o serie de proiecte importante de pe agenda activităților administrației publice locale.

În proiectul ordinei de zi figurează dezbateri în vederea aprobării alocării de fonduri pentru organziarea unor evenimente publice tradiționale, care urmrază a avea loc în luna octombrie, dar și câteva proiecte privind aprobarea documentațiilor pentru realizarea unor importante investiții privind creșterea eficienței energetice a unor blocur de locuințe din municipiul Petroșani prin accesarea de fonduri europene.

Proiectele de hotărâre sunt inițiate de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, respectiv de viceprimarul Nicolae Florin, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 14.000 lei în vederea organizării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 122, STRADA 1 DECEMBRIE 1918.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 22, STRADA AVIATORILOR
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 4, STRADA GENERAL DRAGALINA.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

7.Proiect de hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 117296”
Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale
Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae