Consiliul județean Hunedoara se întrunește astăzi în ședință extraordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară în data de 19 iunie 2019, ora 10.00. Pe ordinea de zi figurează dezbaterea și aprobarea următoarelor proiecte de hotărâre inițiate de președintele forului legislativ județean, Mircea Bobora:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 72/2019;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 48/2019 si prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 73/2019;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea promovării în comun a Castelului Medieval al Corvinilor și implicit a Județului Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”.