Comunicat de presă /„REABILITARE TERMICĂ BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN – UN PLUS DE CĂLDURĂ PENTRU CETĂȚENI”

COMUNICAT DE PRESĂ – 23.07.2019

„REABILITARE TERMICĂ BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN – UN PLUS DE CĂLDURĂ PENTRU CETĂȚENI”

Primăria Municipiului Vulcan informează că au fost demarate investițiile pentru implementarea proiectului ”REABILITARE TERMICĂ BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN – UN PLUS DE CĂLDURĂ PENTRU CETĂȚENI” (MySMIS 119710), proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 –  Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe. Operațiunea A – Clădiri  rezidențiale, al cărui beneficiar este Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Municipiul Vulcan.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a unor spații de locuit prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWh/mp/anpentru un număr de 4 blocuri de locuințe din Municipiul Vulcan, după cum urmează:

  • Mihai Viteazu nr. 41, bl. 44, sc. A, B, C, D, E nivel M+4 (3 scări A,B,C), nivel M+3 (2 scări D,E);
  • Fântânelor nr. 1, bl. T, 3 scări, nivel P+4;
  • Mihai Viteazu nr. 10, bl. D5, sc. I și II, nivel P+8;
  • Nicolae Titulescu nr. 69A, bl. D9, sc. I și II, nivel P+8;

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reducerea cu 20% a emisiilor poluante generate de consumul de energie și reducerea cu 40% a pierderilor de căldură din cele 4 blocuri de locuit.

Valoarea totală a proiectului este de 4.370.045,55 lei, din care 2.461.760,42 lei, reprezintă valoarea finanțării nerambursabile.

Prin implementarea acestui proiect, 229 de apartamente din municipiul Vulcan vor beneficia de o clasificare mai bună a consumului de energie, iar cetățenii din cele 4 blocuri vizate vor avea condiții mai bune de locuit.

Data de începere a proiectului este 6 iunie 2019, iar termenul de finalizare este 30.06.2020.

Primar,

Gheorghe Ile