Consiliul județean Hunedoara / Informare aviz de gospodărire a apelor

Această informare este efectuatã de: U.A.T. Județul Hunedoara, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, 330025, Deva, telefon 0254 211 350, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, Bl. Nicolae Romanescu nr. 54, Craiova, Telefon0251 426 655 aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor  „Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani, din județul Hunedoara”amplasat pe teritoriul administrativ al UAT Orașul Uricani, județul Hunedoara.

Aceasta investiţie este nouă.

In urma procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc să obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mentionată.