Primarii de municipii din România, în dialog la AMR pentru identificarea soluțiilor de atragere de fonduri în comunitățile locale

Vineri, 11 octombrie 2019, în municipiul Sibiu, a avut loc reuniunea lărgită a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, la care au fost invitați să participe toți primarii de municipii din țară. Printre cei care au răspuns acestei invitații s-au aflat și primarii celor trei municipii din Valea Jiului, respectiv Tiberiu Iacob Ridzi – primarul municipiului Petroșani, Lucian Resmeriță – primarul municipiului Lupeni și Gheorghe Ile – primarul municipiului Vulcan. Acestora li s-au alăturat și primarii din Deva (Florin Oancea), Hunedoara (Dan Bobouțanu) și Brad (Florin Cazacu).

Potrivit primarului municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, în cadrul dezbaterilor, la care au participat, alături de primarii celor mai importante municipii din România, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, ai AM POR, AM POCA, CNIPMMR, Ordinului Arhitecților din România, precum și ai Băncii Mondiale și companiei de consultanță Smart City, Ernst & Young, au fost abordate îndeosebi problemele legate de modul de accesare a fondurilor europene și perspectivele de îmbunătățire a absorbției acestora în perioada 2014-2020. ”În cadrul întâlnirii au fost purtate, de asemenea, discuții despre gestionarea alocărilor naționale pentru dezvoltarea zonelor urbane pentru cadrul financiar 2014-2020 și perspectivele cadrului financiar 2021-2027. Totodată, a avut loc și o informare despre bugetul de stat pentru anul 2020”, a informat primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

La rândul său, primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, spune că în fața reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene edilii au subliniat, din nou, faptul că există numeroase disfuncționalități în gestionarea proiectelor europene POR, acestea provenind în mod deosebit din birocratizarea excesivă a documentațiilor. ”Noi credem că în viitorul exercițiu financiar va trebui sa fie diminuată semnificativ birocrația în analiza proiectelor depuse pe fonduri europene, dar mai ales trebuie găsite soluții pentru a elimina posibilitatea interpretărilor date diverselor decizii de la nivel național de către funcționarii care analizează dosarele depuse de primării, așa cum a fost, spre exemplu, cazul multor administrații care au pierdut proiecte pentru că o virgulă amplasată necorespunzător a dus la descalificarea întregului proiect. Sau, ceea ce este mai grav, așa cum am aflat de la alți colegi primari, au existat situații în care a fost acceptat la un moment dat un procent de supra-contractare de 200%, pentru ca ulterior, organismele de gestionare a fondurilor europene să revină și să impună un procent de 100%, în condițiile în care multe municipii deja au realizat proiectele respective”, a declarat primarul Lucian Resmeriță.

Acesta apreciază că, pentru eliminarea acestor probleme, în viitorul exercițiu financiar, este necesară flexibilizarea modalităților, a domeniilor și procedurilor de finanțare, precum și necesitatea unor domenii direcționate către municipiile nereședință de județ și către orașele României, ținând cont de specificul acestora, așa cum este cazul în ceea ce privește Valea Jiului care, din fericire, a fost acceptată ca regiune pilot în cadrul Programului START derulat de Comisia Europeană în cadrul Platformei pentru Regiunile Miniere aflate în Tranziție.

În cadrul AMR au fost readuse în atenție problemele autorităților locale generate de nerespectarea angajamentelor asumate de Ministerul Finanțelor cu privire la finanțarea administrațiilor locale. În acest sens, primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi apreciază că noul Guvern trebuie să ia în calcul, atât importanța elaborării și aprobării Bugetului de Stat pentru anul 2020 până la finalul acestui an, precum și menționarea expresă în actele legislative specifice a faptului că, la distribuirea cotelor din Impozitul pe Venit ce se aloca direct administrațiilor locale să fie prevăzut un procent de 60%. “Este esențial să avem trecute în Legea Finanțelor Publice Locale, cotele de 60 % din IVG, alocate APL-urilor. Știți că, la începutul acestui an ni s-a promis acest lucru de către cei din Guvern, dar în realitate am primit tot 40%, în condițiile în care statul ne-a pus în spate și o serie de cheltuieli sociale. De aceea, eu cred că noul Buget pentru anul 2020, care trebuie adoptat până la finalul anului în curs, trebuie să cuprindă clar această mențiune, pentru că în caz contrar, APL-urile riscă să rămână tot pe alocarea de 41,75 % cota din impozitul pe venitul global, lucru ce va îngreuna funcționarea administrației publice locale, cu impact asupra activității curente, dar și a investițiilor pentru dezvoltare, așa cum din nefericire s-a întâmplat și în acest an”, a precizat primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

Acesta a mai arătat că, la propunerea Directorului General al AMR , Constantin Mitache, a fost aprobată chiar și o rezoluție a primarilor de municipii din România privind solicitarea către viitorul Guvern, de reglementare a alocării cotelor din IV, prin includerea acestor prevederi în Legea 273.