Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

1 ,, Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023’’

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 18.10.2019  și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Hunedoara, prin poștă la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara, sau prin intermediul poștei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 30.10.2019.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.