Diplomă de apreciere pentru promovarea activă a valorilor științifice și inginerești, pentru INCD INSEMEX Petroșani

Dacă mai era nevoie de încă o recunoaștere a prestigiului de care se bucură INCD INSEMEX Petroșani în comunitatea științifică și de cercetare din Europa, ei bine confirmarea a venit în aceste zile, odată cu desfășurarea celei de-a XIV-a ediții a Zilelor Academiei de Știință Tehnice din România.

Evenimentul, organizat în perioada 17-18 octombrie 2019, la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, cu sprijinul filialei ASTR din Republica Moldova și a Asociației Inginerilor din Republica Moldova a reunit personalități ale comunității științifice, cercetători și ingineri de pe ambele maluri ale Prutului, care își propun să sensibilizeze societatea în rolul pe care îl are creativitatea în perpetuarea civilizației umane. Printre participanți s-au aflat și reprezentanți ai INCD-INSEMEX Petroșani, delegația fiind condusă de către dr.ing. George Artur Găman, directorul general al instituției. Acesta a fost însoțit de dr.ing. Daniel Pupăzan, dr. Ing. Sorin Burian și drd. Ing. Robert Laszlo. 

De remarcat este faptul că, în cadrul acestui important eveniment științific, directorul general al INCD-INSEMEX, dr. Ing. George Artur Găman a fost premiat cu “Diplomă de apreciere pentru promovarea activă a valorilor științifice și inginerești”.

Sub sloganul „Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii”, tematica generală a evenimentului a vizat subdomenii de interes precum Creativitate si inovare, Inginerie mecanică, mecanisme și tehnologii de fabricație, Ingineria construcțiilor, Ingineria materialelor, Electronică, automatizări și tehnologia informației, Energetică și inginerie electrică, Ingineria transporturilor. În cadrul Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România, desfășurate în premieră la Chișinău, echipa Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră INSEMEX Petroşani a prezentat în cadrul conferinței științifice lucrarea “Utilizarea tehnologiilor inovatoare în evaluarea și pregătirea psihologică a personalului care desfășoară activități în medii periculoase”, care s-a bucurat de aprecieri din partea participanților.