Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința publică din 23 ianuarie 2020

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 23.01.2020, ora 12,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2020”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean DJ 664 (km 38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de şef secţie II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.20110/2018;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 – Petroșani (Valea Jiului);

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii până la 15.03.2020 pentru drumurile județene;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale pe anul 2019;
 2. Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul 2019 și prezentarea Planului strategic cu principalele obiective ale Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2020;
 3. Intrebări, interpelări