Comunicat Primăria Petrila / Demersuri pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor pentru Cimpa, Jieț, Răscoala și Tirici

În cursul anului trecut, primarul orașului Petrila, Vasile Jurca, a început demersurile pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localităților aparținătoare: Cimpa, Jieț, Răscoala și Tirici. Pentru acest lucru au fost transmise către societatea de distribuție gaze naturale DELGAZ GRID solicitări în ceea ce privește studiul tehnico-economic (STE) în vederea inițierii demersurilor pentru extinderea zonei concesionate a serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru cele patru localități rurale aparținătoare.

”Informăm locuitorii din Cimpa, Jieț, Răscoala și Tirici că am început, încă din vara anului trecut, să facem demersuri pentru extinderea rețelelor de alimentare cu gaz înspre aceste localități. La momentul acesta am primit în prima fază de la societatea DELGAZ GRID studiul tehnico-economic finalizat, acesta constând într-o evaluare estimativă a costurilor pentru extinderea rețelelor de gaz. Voi propune în ședința ordinară a Consiliului Local de la sfârșitul lunii februarie aprobarea acestui studiu tehnico-economic și vom face demersuri în următoarea perioadă pentru scoaterea la licitație a proiectării, urmând apoi să găsim soluții pentru finanțarea acestui proiect, fie din surse proprii din bugetul local, fie guvernamentale sau europene”, spune Vasile Jurca, primarul orașului Petrila.

Din analiza indicatorilor cost-beneficiu a rezultat că realizarea investiției în localitățile Cimpa, Jieț, Răscoala și Tirici, aparținătoare orașului Petrila, se poate efectua, din punctul de vedere al societății de distribuție, prin cofinanțare, rezultând o valoare totală estimată de aproape 9.260.000 lei din care, contribuția orașului Petrila (cotă-parte din investiție îi revine UAT Petrila) este de 8.740.000 lei iar cea a societății DELGAZ GRID (cotă-parte din investiție care îi revine operatorului) este de 520.000 lei, prețuri fără TVA.